/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/02/#ubuntu-tr.txt

aeropimerhaba15:31
aeropiacaba istanbul'da deneyimsiz kullanıcıların da dahil olabileceği bir workshop tarzı komunite var mıdır ?15:32
Cihanaeropi: meetup'dan kontrol edin15:36
Cihanhttp://www.meetup.com/15:36
f0und'Title: Find your people \n\n- Meetup (at www.meetup.com)'15:36
aeropiteşekkür ederim15:36
Cihanistanbul'da bircok etkinlik/bulusma duzenleniyor mutlaka bir tanesine denk gelirsiniz15:38

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!