/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/03/#ubuntu-no.txt

=== heinkel_111 is now known as heinkel_flying
=== heinkel_flying is now known as heinkel_111
* ctOS joined #ubuntu-np by accident … I tre dager.10:03
geirhaSå omtrent like mye aktivitet i Nepal som i Norge?10:06
ctOSgeirha: nei, helt dødt.10:11
ctOSMeg og én annen, og de promoterer 10.04. :P10:12
geirhaHeh :)10:12
MalinuxctOS: ubuntu 10.04?10:16
geirhaLTS10:33
RoyKeks-LTS ;)10:41
ctOSMuch LTS.10:52
RoyKsånn gikk-ut-på-dato-for-et-år-siden-lts ;)10:54
=== heinkel_111 is now known as heinkel_flying
=== heinkel_flying is now known as heinkel_111
Malinux10.04 var støttet frem til 9 mai 2013 på desktop og 30 april 2015 på server, så den er dau11:49
RoyKjau...11:51
RoyKvi har kjøpt noen forskningsinstitutter og med ett av dem kom det med en webserver en ekstern konsulent hadde satt opp http://paste.debian.net/378300/11:53
RoyK(fremdeles i produksjon - *kremt*)11:53
Malinuxdet er ikke en bra ting11:54
RoyKikke veldig...11:54
geirhapakkerepoet er vel fortsatt der. Vet ikke når de fjerner det slik at en må bytte til old-releases11:54
geirhaRoyK: Php involvert?11:56
Malinuxproblemet er jo at den ikke får sikkerhetsoppdateringer11:56
geirhaphp-kode brekker jo gjerne hvis man oppgraderer php-versjon :)11:56
RoyKja... og ja...11:58
geirhaSå, da er det nok ingen som tør å røre den ^^11:59
ctOSPHP brekker da ikke noe mer under oppdatering enn annen kode.12:00
* RoyK må høre med utviklergjengen om sidene skal flyttes snart eller om maskina må virtualiseres + oppgraderes12:00
ctOSBare å se igjennom hvilke funksjoner som ble deprecated fra en versjon til en annen og grep’e gjennom koden sin om man er bekymret.12:01
geirhaPHP har da vært ganske notorisk på å brekke bakoverkompatibilitet sammenlignet med andre språk12:02
ctOSPy2–3 er da langt verre.12:04
ctOSPHP har deprecated en del funksjoner, men det er da også dokumentert og hva som skal erstatte de.12:04
geirhajoda, men det er jo en major-versjon12:04
ctOSDe fjernet direkte SQL-integrasjon og flyttet det over i PDO-systemet. Det brakk en del kode. Kan være det du tenker på.12:05
ctOSPHP 4–5–6 er jo også store versjonshopp. ;)12:05
* ctOS kan ikke tro han forsvarer PHP12:05
ctOSOm du skal kritisere PHP så kritiser hvordan det ofte dør uten å gi feilmeldinger. :D Dét er langt mer ubehagelig.12:06
RoyKctOS: joda, men php knekker jo på minor-oppdateringer12:09
RoyKphp er søppel12:10
ctOSRoyK: Du har fremdeles problemer med encodingen i meldingene dine. æøå vises som søppel eller spørsmålstegn. Bruker nå Pidgin. (Fjerde IRC-klienten som har problemer med encodingen i meldingene du—og kun du—sender.)12:15
geirhaæøå12:17
geirhaRoyK sine bokstaver vises riktig hos meg i weechat-curses12:18
ctOSgeirha: dine (og alle andres) vises også riktig.12:21
geirhaMine skal være WTF-8, kanskje RoyK bruker latent112:22
RoyK13:04
RoyKroy@marvin:~$ echo æøåÆØÅ| file -13:06
RoyK/dev/stdin: UTF-8 Unicode text13:06
RoyKskjønner ikke helt det her .. jeg har da ikke brukt latin1 på flere år13:06
geirhahvilken IRC client?13:06
geirhakanskje du kjører i en screen som ikke bruker utf-8 eller noe13:07
RoyKirssi i screen - åpne nt screen-vindu (ctrl+a c) og13:08
RoyK$ echo æøå| file -13:08
RoyK/dev/stdin: UTF-8 Unicode text13:08
RoyKenv sier utf813:08
RoyKalt sier egentlig utfå13:08
RoyKutf813:09
RoyKevt13:09
ctOS(kl. 14.08 +0100) RoyK: $ echo ???| file -13:29
ctOS(kl. 14.06 +0100) RoyK: roy@marvin:~$ echo ??????| file -13:29
ctOS(kl. 14.04 +0100) RoyK: b?13:29
ctOSMeldinger fra alle andre kommer gjennom helt fint.13:30
* ctOS har sett det i Konversation, Polari, og nå Pidgin13:30
=== heinkel_111 is now known as heinkel_flying
=== heinkel_flying is now known as heinkel_111
=== heinkel_111 is now known as heinkel_flying
MathsterkctOS: ÆØÅæøå?16:12
=== heinkel_flying is now known as heinkel_111
ctOS(kl. 17.12 +0100) Mathsterk: ctOS: ÆØÅæøå?16:16
=== shazzr_ is now known as shazzr

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!