/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/03/#ubuntu-se.txt

=== Coffe1 is now known as Coffe
sireoriongod morgon. Jag har en fundering gällande en dator som kör bara terminal. ingen gui. men har ssh igång. finns det nåt sätt att komma åt pågående terminal session?13:59
sireorionför om man ansluter med ssh så blir det en ny terminal session13:59
Amozsireorion, kanske relevant: titta upp terminal multiplexers, så som tmux/screen14:02
Amozbyobu är nice (skal ovanpå tmux)14:02
sireorionAmoz: okey.. har screen installerat men kommer inte åt terminal fönstret som är aktivt på datorn14:03
Amozdu måste använda screen i de sessioner du vill komma åt i så fall. Annars kan du säkert koppla in dig på en redan aktiv TTY även utan screen14:07
sireorionkan man?14:08
Amozt.ex. detta kanske kan vara nåt http://unix.stackexchange.com/questions/72320/how-can-i-hook-on-to-one-terminals-output-from-another-terminal14:08
sireoriontack Amoz14:10
sireoriondet där bär lösa problemet14:10
* sireorion ger Amoz 5 av 5 stjärnor i hjälpsamhet. 14:10
andolbamsefar: Nätverkshicka nyss?14:13
andolAhh, DDOS.14:36
swecarpkena Philip517:57
Philip5kena17:57
swecarphär kör man digikam 5 beta3 Philip518:04
BarrePhilip5: Ttjeeeeena!20:13
* Barre blir lite orolig över de CV jag läser på de som ansvarar för erasure coding i swift21:28
LabanBara börja att nynna på I love to hate you...21:42
Barrewhy?21:47
Barrealltså, jag nynnar gärna men skulle vilja veta varför :)21:48
Laban"Love to hate you" är en hit med bandet Erasure från 1990.21:56
Labanhttps://youtu.be/QES-eQ4lR5U21:57
LabanKanske inte den sortens Erasure du tänkte på ;)21:58
Barrejodå, jag är gammal nog. men varför :)22:01
Labanerasure coding erasure band...22:02
* Laban har feber. Det var roligare här :p22:02
BarreLaban: du vinner... jag är dum i huvudet22:02
LabanWoohoo! :D22:03
Barre:D22:03
* Barre skrattar högt här :)22:03
\svköpte en blodtrycksmätare kan jag logg med ubuntu?22:03
Barre\sv: english?22:04
LabanGaranterat. Bara att pipa till kvantmekanismen via kernelprototypen vidare till sysgrejen och med ett interface till grejamakapären.22:04
* Barre misstänker google-translate ;)22:04
\svhealth app in ubuntu for logging blodtrycksmätare outputs?22:04
Barre\sv: ahh.. ledsen, känner inte till nån sån.. (ahhhh.. sorry, don't know)22:07
* Laban är sjukt nöjd med dagens SQL-knackande.22:08
\svBarre, i just like the swedish word for Blood Pressure Monitor22:09
Barre\sv: hahhah22:10
Barre\sv: we like to create new wrods by combining other words, the word blodtrycksmätare is a combined version com blod (blood) trycks (pressure) mätare (gauge) (or something like that)..22:13
Barreor monitor even...22:13
=== zequence_ is now known as zequence

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!