/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/04/#ubuntu-nl.txt

hunter118help menutoetsen zijn verdwenen11:41
TheEagerPadawanhoe installeer je mate op een gnome20:36
OerHekssudo apt-get install mate-desktop, logout, kies mate en hit enter20:40
OerHeksvia het icoontje dacht ik.20:40
robb_nlhad default mate install geen 'issues' met stabiliteit?20:57
OerHeksgoeie vraag, geen idee, nog nooit mate geinstalleerd.20:58
robb_nlik heb overigens net 16.04 in een VM gegooid.... lijkt nog wel een resource hog....20:58
robb_nlen inloggen met mir+unity8 lijkt nog onmogelijk20:59
robb_nldefault unity7 lukt wel... maar als gezegd... net een pot met stroop20:59
robb_nlmoet duidelijk nog flink aan geschaafd worden21:00
OerHeksmir in een vm,misschien nog niet zo'n goed idee?21:01
robb_nlmisschien.... ik kwam in ieder geval niet ingelogd...21:02
robb_nlboel bleef 'hangen' op het inlogscher,21:03
robb_nlik wilde unity8 eens bekijken...21:04
OerHeksIk moet even een 2e monitor vinden, dan ga ik 16.04 ook eens testen.21:04
robb_nlin een VM met 2GB geheugen voelt het in ieder geval (nog) niet soepel aan21:05
OerHeksgenoeg videogeheugen?21:06
robb_nldaar kan het aan liggen... die staat op default (laag)21:06
OerHeksubuntu wil graag 256 mb.21:06
robb_nlzal eens kijken als ik die hoger zet21:06
robb_nlmax in Vbox is 128 MB21:07
OerHeksoh correct.21:08
OerHeksanders heeft de host niks meer :-D21:08
robb_nldat valt wel mee... 8GB geheugen en 2GB videokaart21:09
robb_nlmir+U8 doet nog steeds niets21:09
OerHeks:-(21:10
robb_nlhet zal allicht aan te passen zijn, maar het stroperige komt door de fade-in fade-out animatie als een applicatie gestart, geminimaliseerd en hgestopt wordt21:19
TheEagerPadawanonder welk package zit srm22:08
OerHeks<ubottu> Found: dpm-srm-server-mysql, dpm-srm-server-postgres, gfal2-plugin-srm, libgfal-srm-ifce1, osrm, osrm-tools, srm-ifce-dev, W:, W:, W: (and 8 others) http://packages.ubuntu.com/search?keywords=srm&searchon=names&suite=wily&section=all22:19
* lordievader wijst TheEagerPadawan op http://packages.ubuntu.com/22:19
BlackDexTheEagerPadawan: Vaak als je gewoon het commando in typt komt ubuntu zelf al met, je moet deze package installeren22:20
BlackDexmaar het zit in secure-delete iig :). Maar probeer het maar eens even uit... srm --help bijvoorbeeld22:20
BlackDexof gewoon srm22:20
TheEagerPadawanBlackDex: thanks22:22
BlackDexYw :)22:22
BlackDexEn nog een leuk iets. mocht je een programma hebben, maar niet weten bij welke package die hoort. Dan kun je in het geval van srm, `dpkg -S /usr/bin/srm` type :)22:24
BlackDexhopelijk heeft hij geen srm /* gedaan ;)22:27
OerHeksmwa, goede test voor zijn opleiding.22:29
BlackDexhehe22:29
OerHeksja, u maakt zijn huiswerk22:29
lordievaderTja, dat is zo af en toe een risico.22:31
OerHeksniet erg eigenlijk, want je dient zelf je info te zoeken.22:31
OerHeksAls we hem alle klassieke fouten kunnen meegeven, dan is dat mooi.22:32
lordievaderDit is inderdaad een manier om aan je info te komen.22:32
OerHekswat doe je fout, waarom is het fout, hoe herstel je dit en hoekun je dit controleren.22:33
OerHeksals je dit weet, ben je bijna leraar :-D22:34

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!