/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/04/#ubuntu-se.txt

maxjezyhur går det?00:33
bittinokej00:34
maxjezyok00:35
=== screedoz is now known as screedo
bittinhttp://www.svd.se/l-radda-stureplan-fran-rivning åh nej var ska alla stekare nu hänga06:38
NeverW8lol bittin08:31
Philip5Barre: vad ohyffsad jag var igår då som aldrig hälsade :O10:32
=== q-biq_ is now known as q-biq
K350Tips på router sm klarr höga hastigheter och som stöjder att man ansluter till VPN?16:06
LabanAtt du VPN:ar in till den?16:45
LabanEller ut genom den?16:46
K350Laban: Att jag kan VPN:a ut genom den17:02
LabanKan väl de flesta nu för tiden? Kan vara att du behöver bocka i VPN passthrough eller dylikt.17:03
LabanKör du med PPTP-vpn eller?17:03
K350Någon router du skulle rekommendera?17:07
K350..so ocså klarar höga hastigheter17:07
BarreK350: jag kör en TP-Link TL-WR1043N med OpenWRT, fungerar bra (har 100/100mbit fiber och det klarar den av ialla fall)17:34
Barreom det är för privat bruk d.v.s.17:34
SebastianThornK350: jag slog på stort och köpte mig en pfsense19:05
SebastianThorndyr? Ja!, men lär hålla i en evighethttps://store.pfsense.org/SG-2220/19:06
K350Hm, vad jag behöver är något som håller för 1000/1000..me som inte kostar kostymen19:51
larsemilK350: vi är väldigt nöjda med mikrotik20:35
K350larsemil:  Tack för tips ! :-)20:59
larsemilde är ganska billiga och har bra 1000/1000saker21:19

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!