/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/05/#ubuntu-pl.txt

gjmtobiasz29: https://45.media.tumblr.com/4ed0df8374febd0f12d758d67cca5180/tumblr_na1ix4pciK1tfyxr5o1_400.gif12:02
tobiasz29:>12:06
tobiasz29na razie nie piję, ale pomysł dobry (choć stary)  :>12:07
firemarkte uczucie gdy chcesz zbanowac arishena a nie masz opa23:01

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!