/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/05/#ubuntu-se.txt

=== molgrum_ is now known as molgrum
=== madbear_ is now known as madbear
bittinhttp://www.foss-sthlm.se/mail/foss-sthlm-archive-2016-02/0000.shtml12:35
=== speakman_ is now known as speakman
ali_någon här inne som fått laptop-mode konfigurationen att fungera vid uppstart av systemet? min installation reagerar enbart på configurationen ifall jag hoppar mellan batteri/ström-sladden efter att systemet är uppe!23:25

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!