/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/06/#ubuntu-nl.txt

=== systeem- is now known as systeem
kroonrogI am trying to install Ubuntu from stick but it will not boot. I will now try to get to DVD. How should I do thAT?09:51
kroonroggood morning09:51
kroonrogjust a 1 to 1 copy of the image?09:52
lordievaderkroonrog: Morning, first things first: this is the Dutch Ubuntu support channel, for the English one see #ubuntu.09:52
kroonrogsorry, dan doen we het in het Nederlands ;-)09:52
lordievaderkroonrog: Most burner programs know how to burn an iso to a dvd. However it is usually easier to use a live-usb.09:52
lordievaderHoe had je die gemaakt?09:52
kroonrogmet LiLi09:52
lordievaderHmm, ik heb goede ervaring met Unetbootin: https://unetbootin.github.io/09:53
kroonrogzoals beschreven op de site. Kan het ermee te maken hebben dat ik de 64-bits versie wil installeren op een 32-bits laptop?09:53
kroonrogwel de specificaties zoals beschreven, intel core i5 en 4 gig geheugen.09:54
lordievaderAh, ja. Dat werkt niet.09:54
lordievaderOh, maar een i5 is 64bits.09:54
kroonrogwindows 64 bits wil er ook niet op installeren...09:54
lordievaderTja, je zou de 32 bit kunnen proberen. Maar de i5 ondersteund de 64bit instructie set wel.09:55
kroonrogOK! Ik ga het met je linkje proberen. Dank...09:55
robb_nlhebben al meer mensen 16.04 geprobeerd?13:31
lotuspsychjerobb_nl: jazeker13:33
lotuspsychjerobb_nl: draait op men desktop lekekr stabiel hier13:33
robb_nllotuspsychje, ik heb het in een vm draaien maar het voelt nog erg sluggish/stroperig aan...13:34
robb_nlvooral de animatie bij openen en sluiten van applicaties.... echt vervelend13:34
SCHAAP137heb 16.04 op m'n laptop, in dual boot met win10, draait lekker13:34
lotuspsychjerobb_nl: vm is natuurlijk nooit zo smooth als fysiek, hier draait ie lekker hoor13:34
robb_nlheb verder wel voldoende resources voor de VM.... 2GB geheugen... host is ubuntu 14.04 met 8GB geheugen13:35
robb_nlin vbox13:35
lotuspsychjerobb_nl: mja denk toch echt dat je vm bottleneckt hoor13:35
lotuspsychjerobb_nl: voor mij draait 16.04 al evengoed als 14.0413:36
lotuspsychjewat denk jij SCHAAP13713:36
robb_nlals ik een vm met 14.04 opstart dan heb ik dit niet hoor13:36
lotuspsychjerobb_nl: had je fresh install, of update vanaf wily?13:36
SCHAAP137voor zover ik kan zien, draait ie prima lotuspsychje13:36
lotuspsychjemooi zo13:37
robb_nluiteraard fresh.... (ik heb het niet zo op non LTS)13:37
SCHAAP137khad zelf do-release-upgrade -d gedaan vanuit een verse wily install13:37
lotuspsychjeSCHAAP137: ja ik ook eerst, maar kreeg kernel 4.4 niet aan de praat, dan maar terug vers installed13:37
robb_nlik he nog geprobeerd om unity8 er bij te installeren... maar daarmee kan ik niet inloggen... of in ieder geval... na inloggen kom ik niet op de desktop13:38
lotuspsychjerobb_nl: zou kunnen aan de vm liggen hoor, unity8 gind wel op men desktop13:39
robb_nlzowel u8-lxc als u8-mir13:39
lotuspsychjerobb_nl: maar je mist niets hoor, unity8 is nog niet echt klaar voor desktop13:39
lotuspsychjelijkt nog beetje op ubuntu-touch basic13:39
lotuspsychjezal wel beter worden in april13:39
robb_nldaar heb ik geen ervaring mee.... zou wel eens willen spelen met U-touch... maar wordt nog op veel te weinig telefoons gesupport...\13:40
lotuspsychjerobb_nl: ik heb een bq 4.5 gekocht op een nl site, tevreden hoor13:40
lotuspsychje169 euro13:40
robb_nlzou eigenlijk net als ubuntu op de desktop moeten kunnen: installer downloaden en installeren maar (inplaats van een volledige rom)13:40
lotuspsychjemja das ingewikkelder13:41
lotuspsychjemaar wie weet, in de toekomst he13:41
robb_nlblijkbaar13:41
robb_nlok... even wat zuurstof opdoen... en wat honden laten rennen buiten.... laters13:42
OerHekswoef!14:01
JanCrobb_nl: hardwareversnelling voor 3D kan een probleem zijn in VM; dat zou trage SFX verklaren15:37
JanCen zomaar Ubuntu op telefoons installeren kan niet doordat die hardware vaak erg verschillend is15:38
JanChardware verschillend zonder dat je tijdens het booten makkelijk kan detecteren welke hardware er is15:38
lordievaderOeh, dat laatste is wel vervelend.15:39
lordievaderTelefoons hebben zeker geen bios die uit te lezen is met dmidecode -.-15:40
JanCgeen BIOS of UEFI nee15:41
JanCen geen PCIE e.d.15:41
JanCof zelfs maar PCI of ISA PNP15:41
JanCof ACPI15:42
lordievaderHuilen dus.15:43
JanChet voordeel is dat je sneller boot  :)15:43
lordievaderHehe, telefoons vallen toch in de categorie 'altijd aan'?15:45
JanCop een PC/server moet de firmware eerst kijken welke hardware er beschikbaar is, en vaak moet het OS dat nog eens (deels) overdoen...15:45
lordievaderBeetje weggegooid voordeel.15:45
JanClordievader: tot op zekere hoogte, maar dat dynamisch maken heeft dan weer geen voordeel voor de fabrikanten15:47
JanCdus je kan kiezen tussen duurdere hardware + duurdere software + trager booten of wat er nu is  :)15:47
JanCals je een 3rd party OS wil maken zijn plug & play mechanismen uiteraard handig, maar de fabrikant of provider heeft daar momenteel geen voordeel bij...15:49
lordievaderTrue, true.15:50
JanCeen ander nadeel is dat alle drivers meeleveren uiteraard ook meer diskspace inneemt15:50
JanCer zijn trouwens wel methoden om tijdens het booten de juiste drivers te laden op basis van een hard-coded beschrijving v/d hardware die de bootloader doorgeeft a/h OS15:51
JanCen in geval van Ubuntu zit je ook nog eens met het probleem dat het de Android closed source drivers zo veel mogelijk wil afschermen van de rest van het OS15:57
OerHekswow21:18
OerHeksMx5 pro will be a reality \o/ look what as landed 3 days ago online https://github.com/meizuosc/m57621:18

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!