/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/06/#ubuntu-se.txt

KrawleztGoddag allihop!14:27
KrawleztJag har en fråga, kanske en dum sådan men det får ni tåla! Varje gång jag ansluter via putty får jag skriva 192.168.x.x och såg nu att man kunde skriva in hostname. Går det att ställa in på något sätt? :)14:27
HundKrawlezt: Ställa in vad? Du menar att du vill spara adressen så du slipper skriva den varje gång?14:51
gusnan_Krawlezt: http://askubuntu.com/questions/487310/how-to-give-user-server-name-instead-of-ip-when-connecting-through-ssh15:00
ePax0_o15:05
appkillertjena T-MaN17:17
=== appkiller is now known as maxjezy
maxjezybleh, appkiller var ett bra nick men det kändes nästan upptaget.17:17
maxjezyPhilip5: spelar du payday?17:19
maxjezygah, folk har alltså skaffat sig liv IRL17:20
Philip517:27
Philip5vet inte ens vad det är17:47
maxjezyPhilip5: bankrånarspel :)18:04
maxjezyskjuta, borra upp valv, skjuta mer och hämta lastbilar och fylla osv.18:04
HundZzz..18:05
maxjezyHund: du Zzzz:a inte mig?18:05
HundJo. ;P18:05
maxjezyOMG18:06
maxjezyHund: vad intresserar dig då18:06
HundMinecraft! :D18:06
maxjezyjag kan prata om färg och form och allt där emellan18:06
maxjezyHund: lirar du?18:07
HundYes. :)=18:07
maxjezyhar du en kanal på youtube?18:07
maxjezydär du lirar och visar andra hur du lirar18:07
Hund18:07
maxjezya must have these days18:07
HundJag har inte så mkt att säga.18:07
maxjezyläste om någon svenne som tjäna pengar på det18:08
maxjezymer än kungen18:08
HundDet är många som lever på Youtube och Twitch.18:08
maxjezyjo men big time18:08
maxjezykäka big mac dagligen18:08
maxjezyobegränsat med peperonikorv18:08
maxjezylimpor med cigg istället för 19 pack.18:08
maxjezythat kind of money18:09
maxjezygah, jag tänkte precis tjäna pengar på ustream18:09
maxjezymen så ser man att någon idiot köpt det18:09
maxjezyprecis när jag fick ustream till min kamera18:09
HundDu är köpt.18:09
HundDet finns många streamingtjänster idag.18:10
maxjezyjo men bara en som fungerar via min kamera18:10
maxjezytrådlöst18:10
maxjezyjaja, kan alltid köra icke live18:10
Hund:)18:11
Peyamhej20:15
PeyamFan asså20:15
Peyamvädret är världens lögnare20:16
Peyammaxjezy, tjena. Det är jag farbror Peyam20:16
Peyamkmr göra slut med alla er en gång20:16

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!