/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/07/#ubuntu-cat.txt

european3Bon dia!!!10:52
european3Volia fer un preguntat?10:52
european3Tinc un disc dur partit amb una unitat D:/ per poder instal.lat l'Ubuntu... i una ISO a C:/...10:53
european3Que em recomaneu? Que em baixe l'Ubuntu a D:/?10:54
european3Un altre nou? o el instal.le apartir de la ISO de C:/10:55

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!