/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/07/#ubuntu-no.txt

thiAsnoen her som bruker irssi, som kunne ha hjulpet meg litt?06:11
thiAsjeg bruker default theme i irssi06:12
thiAså kunne tenkt meg å hatt "grønne nick"06:12
thiAstror man må endre på noe av dette inni .theme fila06:12
thiAs"%W<%n$0$1-%W>%n %|";06:12
thiAsder jeg har satt W er for å få hvite < >06:13
thiAskansje jeg må bytte n til G06:14
* thiAs 06:18
thiAs.06:18
thiAs..06:18
thiAsfikk grønt nick. men det jeg skriver blir også grønt06:18
thiAsbytta til: msgnick = "%W<%G$0$1-%W>%G %|";06:20
thiAså bare mitt eget nick er grønt nå. andre sitt nick er default, men det de skriver blir grønt06:28
thiAsbrb06:29
RoyKthiAs: nickcolor.pl, kanskje?07:18
thiAsRoyK: nja. tenkte kansje det beste alternativet hadde vert å redigert theme fila07:19
thiAsRoyK: bruker du irssi?07:19
RoyKmhm07:22
RoyKbruker en lettere modifisert nm.pl til nick-farging07:23
thiAshmm. har du tid til å hjelpe meg å redigere .theme fila mi? hvis jeg linker deg den i dropbox RoyK07:38
RoyKhar ikke prøvd å modde sånt sjøl, sorry - Mathias veit sikkert meir07:45
thiAsRoyK: np :) jeg får høre med han :)07:45
thiAsMathias: join #thailand på norbits. hilight meg :P08:42
=== njalk_ is now known as njalk
catopettHva er forskjellen mellom UBUNTU 15.10 og 16.04?17:20
catopettChanServ #nrrl Cannot kick or deop a network service17:25
catopettTOR = The Onion Router17:27
catopettJeg avslutter her og avslutter windows og går til ubuntu17:30
catopettDa kjører jeg ubuntu17:40
RoyKcatopett: forskjellen er en versjon høyere, typisk veldig lite17:51
RoyKcatopett: det er ikke helt innafor å ringe folk som henger på irc for å be dem om hjelp til å DoSe nettsteder - det er faktisk ganske langt utafor18:00
Malinuxddosse?18:02
catopettMalinux: DoS18:04
Malinuxhm18:07
Malinuxok18:07
catopettHvilken linux kjører folk her inne?18:13
RoyKtakktakk18:18
Mathiassånn18:49
Mathiasså holdes banlists i sync med hverandre18:49
IvarBvar det virkelig nødvendig?18:50
MathiasIvarB: gir han en liten timeout18:53
IvarBoki18:53
IvarBleste resten nå18:53
Mathiasdu ser nå?18:53
IvarBmhm18:54
Mathiashvem er det som eier ubuntu.no?18:54
IvarBName.......................: ERR.NO AS18:56
Mathiastollef fog heen18:56
IvarBhttps://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=99827018918:56
RoyKtollef har vel ikke vært aktiv på ei stund19:10
Mathiashåpte at jeg ikke trengte å banne nick og19:10
=== IvarB is now known as Mivar
=== Mivar is now known as IvarB

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!