/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/07/#ubuntu-se.txt

purity^gokväll19:42
K350Blockerar Bahnhof portar?  Jag anslöt direkt till deras nätverk utna router och upptäckte att om jag öppnad een server så var dne filtrerad...skumt23:43

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!