/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/07/#ubuntu-tr.txt

hwpplayer1merhaba gençler ve her zaman genç kalanlar !17:10
damascene##turkish kanal'de  kimse yok. burada Türkçe soru sorabilir miyim?19:17
dgncnmerhaba19:18
damascenemerhaba dgncn19:21
hwpplayer1selam arkadaşlar19:43
hwpplayer1sorun tabi19:43
damascene"Döndürdüm yelkenimi rüzgarınla" ne demek?19:48
Kartagis"doldurdum" olacak o sanırım19:50
KartagisI filled my sail with your wind19:50
damascenesağol19:53
kbselam19:54
=== kb is now known as Guest62372
Guest62372yaşyan19:56
Guest62372yokmu amk19:56
hwpplayer1var20:16
hwpplayer1ayrılmasaydınız keşke :)20:16
Kartagisbunlar da her şeye küfür edince adam oluyorlar20:20

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!