/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/09/#ubuntu-rs.txt

nikolambesa962, pa preuzmi .deb pakete pakete i instaliraj sa dpkg -i sve sto trazi12:18
nikolamako si za duze van interneta, mozes da napravis kompletan odraz (mirror) svih paketa i koda12:19
nikolamhttps://help.ubuntu.com/community/Rsyncmirror12:19
nikolamhttps://help.ubuntu.com/community/Debmirror12:19
Atlantic777nikolam: da li znaš možda za neki internet servis gde mogu da se preuzmu deb paketi ali sa svim potrebnim zavisnostima, osim onih koji stižu uz standardnu instalaciju?12:32
nikolampa mislim, packages.ubuntu.com ?12:33
Atlantic777na packages.ubuntu.com može da se preuzme sam paket i piše prvi stepen njegovih zavisnosti12:33
Atlantic777ali kada skineš te zavisnosti, onda njihove zavisnosti opet peške razrešavaš12:33
nikolampa onda kopaš po dubini i skidaš12:33
Atlantic777da upravo to, ja ne bih da kopam, ja bih da neki servis to uradi za mene :)12:33
Atlantic777ako to nema, možda bi bilo zgodno da sklepam :)12:34
nikolamfakat se podrazumeva da imaš internet ili da praviš odraz repozitorijuma12:34
nikolamto bi moglao da napraviš odraz (mirror) ali SAMO s zavisnim paketima12:34
nikolampa tokom pravljenja tog odraza se skida samo ono što se hoće12:34
nikolamPa ne znam, možd aje korisnije postaviti na viki recepaT za sklepavanje takvog odraza12:35
nikolampa nek svako pravi odraz za ono što želi12:35
nikolamJa sam baš to skoro radio i radim redovno kad nešto testiram, al sa IPS :P Tamo ima pkgrecv -r koji skine sve zavisnosti12:36
Atlantic777ja vidim par rešenja12:39
Atlantic777jedno je da se skida taj mirror sa svim zavisnostima (minus default prisutni paketi)12:39
Atlantic777i recimo da je to 100 MB paketa12:40
Atlantic777ako želimo da skinemo drugi program koji ima iste zavisnosti, onda opet skidamo tih 100 MB12:40
Atlantic777a već su instalirani12:40
Atlantic777to bi onda moglo da se rešava nekom skripticom koja se offline pokreće i sklopi spisak zavisnosti i onda da se samo oni skinu12:41
Atlantic777a nešto mi liči kao da je to već rešen problem12:41
nikolamda skriptica ali sev mi se cini da je moguce da vec postoji komanda za to13:19
Atlantic777mislim, posao pkg managera je da razrešava zavisnosti :D13:23
nikolamnisam skoro gledao sta sve moze aptitude13:31
nikolamja inace njega trosim obicno13:32
nikolamhttp://manpages.ubuntu.com/manpages/hardy/man8/apt-move.8.html13:43
nikolam"using  the  sync and mirror commands, you can build your13:43
nikolam       own local mirror  of  portions  of  a  selected  binary  and/or  source13:43
nikolam       distribution."13:43
nikolamtako da izgleda da je apt-move komanda to što se traži13:44
nikolammirror This  command  automatically  runs  get, then uses /usr/lib/apt-13:45
nikolam              move/fetch and apt-get(8) to download any packages missing  from13:45
nikolam              your  mirror.   The  downloaded files will be installed into the13:45
nikolam              repository using move.  Finally, it  runs  packages  and  exits.13:45

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!