/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/09/#ubuntu-se.txt

maxjezyär det någon här som pluggat på komvux?00:51
ZooklubbaJag funderar på om i3 är enklare att använda än awesome. Nu har jag suttit på awesome ett bra tag dock. hmm.12:27
ZooklubbaTänkte mig en ny disk, installera blåsa datorn och installera något nytt12:28
purity^Ingen som har några bra recept i Gourmet och dela med sig av? :D19:02
=== sysop is now known as Sysop-Rick
Sysop-RickHej! har en allmän fråga som eg inte borde ställas i denna kanal. Är det någon som vet hur man ska gå tillväga för att Clockworkmod recovery/Flash en custom rom till följande produkt: Lenovo A10-7019:41
purity^Sysop-Rick, prova i #swedroid istället19:52
Sysop-Rickpurity^: tack så mycket20:09

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!