/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/10/#ubuntu-il.txt

eli_מישהו כאן03:14
eli_.הייתי כאן לפני מס' שנים טובות, חזרתי שוב למערכת הגאונית הזאת, לצערי הרבה דברים השתנו, איך הידרדרו העניינים, פשוט חבל03:22
=== uda_ is now known as uda

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!