/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/10/#ubuntu-rs.txt

nesa962bro veče,dobio sam novi štampač sa instalacionim drajverima,a na kompu imam kubuntu,sada me interesuje dali ti drajveri važe za njih20:56
nesa962tj kubuntu20:56
Atlantic777nesa962: dobro veče20:58
Atlantic777najverovatnije nema potrebe da koristiš disk koji si dobio sa štampačem20:58
Atlantic777nesa962: svrati i na #lugons kanal20:59
Atlantic777tamo je malo prometnije20:59
nesa962ok probaću20:59

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!