/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/10/#ubuntu-vn.txt

=== CoconutCrab is now known as Crabbie
sedgnày các bạn, có cách nào hiển thị lúc dùng câu lệnh dd không nhỉ, mình thấy nó hơi lâu( để căn giờ đi chơi ^^)04:47
vubuntor208windows 10 có cài thêm ubuntu song song không ?05:48
vubuntor469có ai của diễn đàn ubuntu khong vậy?08:46
vubuntor117cho mình hỏi là sau khi mình cài xong free pascal gõ lệnh "fp"thì lại không mở được lên10:35
vubuntor991alo ạ11:10
vubuntor991-_- cho em hỏi làm sao để cài win7 hoặc xp đè lên lubuntu11:11
MrTuxHdb`Tết nhất rồi11:16
MrTuxHdb`đi chơi đi11:16
MrTuxHdb`cài cắm cái gì11:16
vubuntor991-_- -_- e vừa đi chơi về11:16
MrTuxHdb`đi tiếp đi11:16
vubuntor991-_- hết xèng r ạ11:16
MrTuxHdb`cắm mặt vào cái máy cả năm làm cái gì11:17
vubuntor991-_- giờ em chỉ mong xóa sạch toàn bộ cái máy đi11:18
vubuntor991và cài winxp11:18
vubuntor991mà chả biết làm tn11:18
MrTuxHdb`chốt: ở đây chỉ hướng dẫn cài Linux11:19
MrTuxHdb`:311:19
vubuntor991-_- dùng ubuntu thì sướng thật, nhưng mấy soft cần chỉ wins mới chạy nổi11:21
MrTuxHdb`11:23

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!