/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/11/#ubuntu-pl.txt

tobiasz29o/03:38
gjm\o07:02
=== hsildaerD is now known as Dread
tobiasz29śpiom?  o_o20:13
gjmom20:14
tobiasz29bhur bhuwaha ...20:15
tobiasz29swaha20:15
tobiasz29tat sawitur20:15
tobiasz29wareniya20:15
tobiasz29;]20:15
rsajdokna / jest 1.1GB i mam taki komunikat przy próbie aktualizacji https://imgur.com/PJjuB2620:42
gjmno cześć justynka20:44
Bodzioslawsiema20:45
tobiasz29no chyba pełny dysk? :)20:45
Bodzioslawno co tam20:45
Bodzioslawdysk mały? :/20:45
rsajdok1.1GB wolnego jest20:45
rsajdokto mało na aktualizację 64MB ?20:46
tobiasz29"brak miejsca na urządzeniu"20:46
firemarkrsajdok: zrób df20:56
firemarkna pasku info o dysku kłamie, df nigdy20:57
rsajdokfiremark: https://imgur.com/xlk5jUe21:00
gjm>imgur21:01
firemarkrsajdok: serio?21:01
firemarkrsajdok: hmm pokasuj z /var/cache czy coś21:01
tobiasz29rsajdok: ncdu21:02
rsajdokfiremark: kasowałem21:03
firemarkto powieksz partycje21:05
rsajdokfiremark: właśnie o tym myśle21:05
Ashirenpacman -Scc21:05
firemarkAshiren: nie ten kanał21:05
Ashiren:c21:05
tobiasz29Ashiren: ++ :)21:06
gjmemerge pacman21:06
tobiasz29 \o/21:06
tobiasz29-Rsc emerge21:06
tobiasz29o021:06
tobiasz29rsajdok: localepurge21:07
rsajdoktobiasz29: nie rozumiem21:08
tobiasz29to program, który wywala wszystko, co nie jest zgodne z twoim locale... można zaoszczędzić nawet kilka GB21:09
tobiasz29ncdu ci pokazuje co ile zabiera miejsca21:09
rsajdoktobiasz29: problem w tym, że nie mogę nic zainstalować21:12
firemarkhah21:13
firemarkto masz problem21:13
firemarkrsajdok: odinstaluj coś21:13
firemarknp. xorg server21:13
rsajdokfiremark: powiększe tą partycje21:14
firemarkrsajdok: tę21:15
firemark(ale jestem teraz mądry)21:15
rsajdokfiremark: to mi się nie podoba https://imgur.com/MsIzD9a21:24
firemarkah ubuntu21:25
firemarkzasrane zaleznosci z dupy21:25
firemarknie pomogę ci w tym akurat21:25
gjmrsajdok: serio, nie umiesz robić screenshotów?21:49
rsajdokgjm: a jak myślisz?21:49
gjmeee…21:50
gjmidę spać21:50
rsajdokgjm: nie mam tego komputera ktoś mi wysyła co tam się dzieje, gdybym go miał w rękach to by już działał21:51
Carnorsajdok, o ile to jeszcze aktualne, sudo tune2fs -m 1 /dev/sda1 powinno pozwolic Ci dzialac22:10

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!