/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/11/#ubuntu-se.txt

=== mathisen is now known as Mathisen
=== mathisen is now known as Mathisen
maxjezyvad händer här då?19:37
maxjezyhar folket torsdagsmöte?19:37
larsemiljag löder sista(?) punkten på min 3d-printer19:52
Philip5larsemil: printar du en massa osederliga leksaker sedan?!?! :O19:53
larsemilPhilip5: tänkte börja med en visselpipa19:53
Philip5börjar där men sedan vet man ju hur det slutar ;)19:54
maxjezylarsemil: najjs med 3d printer, gjort hela själv?23:47

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!