/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/12/#ubuntu-nl.txt

=== micha_ is now known as vanlummelhuizen
damienhallo ik ben hier  eergisteren gekomen om hulp te zoeken van ubuntu met OerHeks en Sling zijn die er19:07
damien?19:07
Slinghoi19:07
damiengoedenavond trouwens :D19:07
damienHallo Sling19:07
damienik heb  ubuntu  succses vol geinstalleerd19:08
Slingmooi!19:08
damienik had die boot usb gemaakt19:08
damienklopt het dat ubuntu 14.04 de nieuwste is ?19:09
Slingelke 6 maanden komt er een nieuwe versie uit, maar er zijn ook speciale lange-termijn support versies (LTS)19:09
Sling14.04 is de laatste LTS19:09
damien#dankjewelvoorhethelpenvanubuntu14.04lts19:09
Slingmaar 15.10 is de laatste 'normale' versie19:09
damien(instaleren19:09
damienwat is het verschil?19:10
damienoke19:11
damienhet verschil met windows weet ik wel ubuntu is gratis licht in gebruik enheeft en software centrum19:12
damien>Sling < Heb jij 14.04 lts of 15.1019:13
damien?19:13
Slingdamien: ik heb 14.04 op mijn servers staan19:13
damienSling< je hebt gewoon een server !19:14
Slinghmm?19:14
damienSling< ben jij een "Administrator" of een "Beheerders functie"19:15
damienServer =  website beschikbaar stellen19:15
Slingwaar haal je die termen vandaan :)19:15
damienof downloads (seeds)19:16
damienof ben j een gebruiker?19:16
damienof ben je echt iemand van ubuntu bv of inc19:16
damien?19:16
Slingik ben systeembeheerder van mijn eigen systemen, en ook van een boel systemen op mijn werk19:16
Slingnee, ik ben geen onderdeel van canonical/ubuntu19:17
damienWerk je daar19:17
damien?19:17
damienwel leuk19:17
damienat je dit doet ;D19:17
Slingnee ik werk bij Sogeti19:17
damiendat19:18
damienSogeti?19:18
Slinggroot IT bedrijf19:18
damienoke ! :O19:18
damienhttps://www.sogeti.nl/19:19
damienSling< knap hoor dat je dit aan kunt , (ik zit al in de  stress als ik net aan een html website ben begonnen)19:20
julienhoi mijn pc is langzaam door ubuntu20:28
=== julien is now known as Guest75130
Guest75130dua20:29
Guest75130dua20:29
Guest75130dus20:29
Guest75130moet ik nu de 64 bit downloaden20:29
Guest75130is er iemand?20:30
Guest75130hallo??20:33

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!