/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/12/#ubuntu-se.txt

larsemiljap07:58
larsemilp07:58
=== NeverW8_ is now known as NeverW8
rechargehej, jag har calendar indicator och gillar programmet som sådant, men däremot kommer buggar lite då och då..  Jag har fått det att funka med ppa eller vad det heter för den funkade inte att köpa, om man säger så... Nu filurar jag på alternativ till calendar indicator och hittade bla lightning som tydligen ska gå via webbläsaren, men den är ur funktion pga sign. problem ett tag....18:30
rechargeHar ni förslag på kalender jag kan använda eller ska jag "stå ut" med lite problem med calendar indicator och vänta tills de förbättrar den mer?18:31

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!