/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/13/#ubuntu-pl.txt

jaceknAshiren: co ty nie w UTC masz czas?00:03
jaceknAshiren: godzine za wczesnie wkleiles linka00:04
gjmchyba ty03:32
Ashiren:3 http://img-9gag-fun.9cache.com/photo/avP5OZq_460svwm.webm06:45
tobiasz29o/08:05
Ashiren:310:24
Ashirenhttps://i.imgur.com/wOXh5Jv.jpg10:24
Ashireno.o https://i.imgur.com/XsjP0kF.jpg14:46
gjmco one ćpają14:48
firemarkkocimiętę14:49
Ashiren:3 https://i.imgur.com/1Y0elzd.jpg?117:55
Ashiren:3 https://i.imgur.com/XK5UJ5m.jpg21:34

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!