/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/15/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger8?spørgsmål ved ikke om dette er det rigtige sted, men søger en der har godt check på raid 5 og linux.... egentlig i forbindelse med en qnap18:50

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!