/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/16/#ubuntu-dk.txt

sazzmangodaften17:40
sazzman"?spørgsmål" nogen der kan forklare en newbie som mig hvordan jeg installer Steam på min Debian maskine.?17:47

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!