/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/16/#ubuntu-nl.txt

_Sponge| http://ubuntuonair.com/ | 50 minutes to-go15:11
OerHekshi _Sponge :-)15:22
OerHeksjust had mail, to confirm me=me on launchpad15:23
_SpongeHiya OerHeks :-)15:23
_Spongegood stuff ... wats the web Link today, then ?15:23
_Spongeon #Luanchpad ?15:23
_SpongeOerHeks: Are you joining #ubuntu-on0air   , today ?15:25
_Sponge** ubuntu-on-air15:25
OerHeksI was thinking, i should have started the project with its original name, questioned the buienradar-guys, they do have legal rights on that, but if i manage to make this snappy app work with their opendata, they will test it.15:25
OerHeksso if they approve, it will be the official buienradar app :-)15:25
_SpongeOh right good-oh15:25
OerHeksand their point, i should not sell it.15:26
OerHeksso it must be free.15:26
_SpongeYou'll know by the amount of 'forks' you get, really :)15:26
OerHeksYeah, i can do nothing now, without access to launchpad :-(15:27
_SpongeI actually tried to-do a patch, but failed terribly :(15:27
OerHeksyes, i think your fork-link is broken now15:27
_Spongeyou should use .. lastpass on firefox/chrome for that :) At least the code stuff anyways . It's quicker.15:28
OerHeksi tried to manage that wih Yubikey, OTP15:29
OerHeksbut that was several installs ago :-D15:29
jimmy_hallo18:18
jimmy_is er iemand aanwezig18:18
jimmy_niemand ik heb beetje hulp nodig18:22
OerHekshallo jimmy_18:23
jimmy_hey18:23
jimmy_ik heb een vraagje18:23
jimmy_over mijn server18:24
jimmy_ik heb een dell T20 staan18:24
jimmy_met een e3-122518:24
jimmy_en 4gb aan geheugen18:24
jimmy_ecc18:25
jimmy_en ik draai er nu windows server 2012r2 op met plex en ts3 server18:25
jimmy_en mijn vraag is ik zoek een os die dit ondersteund om te hosten dmv plugins te installeren18:26
jimmy_via een webrowser18:26
jimmy_net zoals bij een synology dsm18:26
jimmy_maar ik zit met het feit als bij freenas dat ik meer gehuegen nodig heb en meerdere hdd's18:27
jimmy_weten jullie mischieen een besturing systeem18:27
OerHeksdie T20 zou geen problemen moeten geven met ubuntu >> http://www.ubuntu.com/certification/hardware/201402-14632/ en hier een tip om grub te configureren http://blog.philippklaus.de/2014/10/dell-poweredge-t20-with-xeon-e3-1225v3-cpu/18:28
OerHeksts = teamspeak?18:28
OerHeksgeen idee hoe dat werkt, ik vertrouw teamspeak niet, via een 3th party service18:28
SCHAAP137*3rd18:28
SCHAAP137;P18:28
jimmy_oke18:29
jimmy_ja ts is niet een vereiste18:29
jimmy_maar plex wel18:29
jimmy_en ook ondersteing voor virtual machines18:30
OerHeksplex zal wel werken https://support.plex.tv/hc/en-us/articles/200288586-Installation18:31
OerHeksvirtual machines ook, KVM, virtualbox18:31
OerHekser is ook een engels talige ondersteuning, #ubuntu-server18:32
jimmy_oke18:33
jimmy_maar ken je een eenvoudige manier18:33
jimmy_want ik heb geen ervaring met ubuntu18:33
jimmy_via een web adres18:33
jimmy_net zoals freenas18:33
jimmy_of synoly dsm18:33
OerHekslees de linkjes, en nee, het is niet allemaal eenvoudig via klik-klik-klik.18:34
jimmy_was het maar18:34
OerHeks.. want je vraagd nogal wat.18:34
jimmy_windows is wel klik klik klik ;)18:36
OerHekslaatste tip: voor stabiliteit, kies 14.04 LTS18:38
jimmy_oke dankjewel18:39
jimmy_voor je hulp18:39
JesseHhallo19:55
JesseHik heb een paar vragen19:55
=== JesseH is now known as Guest85827
Guest85827hoe kan ik ubuntu dual boot windows 8.1 verwijderen19:56
Guest85827zodat ik alleen nog maar windows 8.1 heb19:56
OerHeksjemig, een hele heisa om deze 'bug' ?? https://www.security.nl/posting/461287/Onderzoekers+stelen+encryptiesleutels+van+offline+laptop >> http://people.canonical.com/~ubuntu-security/cve/2015/CVE-2015-7547.html21:59
OerHeksdus als je de tv aanhebt staan, werkt het niet :-D22:00
OerHeksow CVE-2015-7511, niet -754722:02
Slingyeah ik zou meer heisa maken om de getaddrinfo bug in glibc dan die key retrieval via EM emissions :p22:16
Slingik zit al ff te zoeken naar wat mogelijke attack vectors voor die bug, die public-facing zouden zijn22:17
Slingdoor de apache http server code te graven ;)22:17
Slingals je bv een IP in een logfile kan duwen die vervolgens door $iets geresolved wordt22:17
Slingen dat domein heeft vervolgens malicious records..22:17
OerHekshmm ik vind ook nog geen exploit, zal nog wel niet 'wild' zijn22:19
Slingnou er is al wel een PoC22:19
Slingserver en client die je kan draaien22:19
Slinghttps://github.com/fjserna/CVE-2015-754722:20
OerHeksyay updates22:24
OerHekshttp://imgur.com/we4p0tP22:25
Sling 23:24:10 up 1 min,  2 users,  load average: 0.09, 0.04, 0.0222:25
Slingnet installed :p22:25
OerHeksow, moet ik rebooten?22:25
Slingja of alles HUP'en wat gelinked is aan libc22:25
Slingrebooten is wrsch makkelijker :P22:25
OerHeks:-)22:27
Slingnu nog 4 weken wachten op osx updates22:28
Slinghm ik gebruik mn eigen resolvers22:29
Slingdus die zou ik natuurlijk kunnen patchen op een max response size..22:29
Slingtheoretisch gezien..22:29
OerHeksoink, echt?22:30
OerHeks4 weken .. dat is niet oke22:30
Slingruwe schatting :)22:30
Slingik mag hopen wel iets eerder idd22:30
OerHeks2 weken is al teveel .. 1 week ..22:31
OerHekstoch wel fijn dat nl een snelle mirror is22:46
JanCOerHeks: daarstraks was die wel even van slag  :)22:57
OerHekssjorrie, JanC, zal het niet meer doen22:58
JanCvermoedelijk even iets fout gegaan bij mirror update22:58
OerHeksja, die push kan dan even een probleempje geven, ik blijf dat raar vinden.22:58
=== MarioW is now known as MarioWaza

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!