/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/16/#ubuntu-pl.txt

dzikwitam00:17
dzikcoś może o linuxie ?00:24
ciastekże00:26
ciastekmoże00:26
dzikczy niepotrzebne moduły można tylko przez kompilację wyrzucić ? A jak się skompiluje kernel to wtedy jeszcze jakoś można ?00:37
firemarkdzik: zrobiłeś już make menuconfig?00:45
firemarkmoduły można załączać swobodnie lub wbudować w kernel00:46
firemarkjak wbudujesz - to ni chuj, nie da się00:46
firemarkwięc generalnie jak dużo modułów, to jest ok00:46
dzika można jakoś zobaczyć ile moduły ramu zjadają ?01:14
firemarkdzik: który mamy rok?01:33
firemarkjezeli powyzej 2000 to sie nie martw o ram.01:33
gjmzS07:20
gjmxD07:20
okularnikxbindkeys nie chce działać ktoś pomoże ?08:52
okularnikczęść skrótów działa a niektóre nie08:52
okularnikpomagam zdalnie wujkowi08:52
okularnikpomóżcie dobrodzieje08:52
firemarkokularnik: patrz, mi działa09:23
tobiasz29może by pomogło odkurzenie klawiatury?09:24
firemarki/418:11
firemarkawww fuck18:11
firemarknie umiem pisac na klawiaturze18:11

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!