/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/16/#ubuntu-se.txt

=== larsemil_ is now known as larsemil
=== mathisen is now known as Mathisen
Barreandol: kan vara så att jag är i dina hoodz10:33
andolBarre: Som i Södertälje?10:46
andolBarre: Som ännu mera nära?10:47
Barreandol: som i Linköping11:23
andolBarre: Ahh, du menar så.11:30
andolBarre: Ta och besök https://www.deklomp.se/ åt mig :)11:30
Barreandol: önskar jag hade tid12:11
=== pinnen_ is now known as pinnen
Mathisenaononine helt okej vpn tjänst va ?14:37
Mathisennågon som använder ?14:37
Mathiseneller finns det någon bättre ? priset verkar ok och man kan välja runt hela världen server14:38
bittinhttps://twitter.com/MozillaSweden/status/69970475651686809621:23
=== WildSoft_ is now known as WildSoft

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!