/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/17/#ubuntu-nl.txt

=== lordieva1er is now known as lordievader
=== lordievader is now known as Guest98681
=== Guest98681 is now known as lordievader
louis_avond iemand thuius21:30
selckinnope21:32
louis_hai heb ubuntu geinstaleerd vanaf usb  heb de schijf in windows tot 1 schijf gepartioneerd en de instalatie gaf geen problemen maar nu wil die niet opstarten hij yet de schijf niet die ik in yijn bios heb opgegeven21:35
louis_oeps in de bios tweede schijf uitgeschakeld21:35
louis_maar desondanks yiet hij geen schijf21:36
louis_ziet21:36
louis_geen reactie ok doei21:57
_Spongeevening all !21:58

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!