/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/17/#ubuntu-vn.txt

vubuntor136203:09
Stanley00303:09
vubuntor136chúc mừng năm mới Bính Thân03:09
CoconutCrabok03:11
vubuntor136kô ai hỏi gì sao????03:13
CoconutCrabcó người vừa hỏi đấy03:13
vubuntor136hay03:13
=== vubuntor940 is now known as Nuna
vubuntor823làm cách nào để không bị rách hình ảnh khi cuộn nhanh trên ubuntu?. Cụ thể là lúc làm việc trên firefox khi cuộn thanh cuộn dọc thường bị rách hình ảnh/15:48
CoconutCrabcard đồ họa của bạn là gì?15:50
vubuntor823amd hd8750m bác ạ15:51
vubuntor823intel hd graphic15:51
CoconutCrabbạn dùng card của intel thôi15:51
CoconutCrabtắt cái amd đi15:51
vubuntor823tắt bằng cách nào ạ?15:51
CoconutCrabvào bios tắt đi ấy15:53
vubuntor823ok, thanks bác15:54

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!