/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/18/#ubuntu-pl.txt

tobiasz29o/06:01
PoKrAkhej jest ktoś? co postfxem sie para?12:08
Ashirenprefix12:10
PoKrAkposfix :)12:11
VoldenetPoKrAk: poleciłbym, exchange'a, ale trollowanie też ma jakieś granice12:17
Voldenets/,//12:17
PoKrAkta12:17
PoKrAkma12:18
PoKrAkkwestia jest do d i nic nie poradze12:18
PoKrAknarazie może programista mi ogarnie skrypt co to poroboi12:18
PoKrAkjak zrobic cos takiego: *@email.com wysłany na my@adress.com zotać ma przesłany ze zmienionym polem from: my@address.com to address my2@address.com12:19
VoldenetPoKrAk: zależy czy chcesz to robić regexem, czy konkretny mail ma być rewrite'owany12:24
Voldenetdo tego drugiego możesz użyć smtp_generic_maps afair12:24
Voldenetzresztą zerknij w man trivial-rewrite12:26
PoKrAkmail przychodzący na konkretną skrzynkę (1)  ma byc forwardowany na konkretną skrzynkę (2) i musi w polu od zawierać adres email skrzynki (1)12:26
PoKrAka nie oryginalnego nadawcy12:26
Voldenethttp://www.postfix.org/ADDRESS_REWRITING_README.html12:27

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!