/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/19/#ubuntu-nl.txt

OerHeks \o/ Wolkom! Google Translate now speaks Frisian02:38
OerHeksik krijg mijn launchpad niet meer terug11:28
OerHeksi geef het op11:28
OerHeksdus ik moet maar vanaf helemaal opnieuw beginnen, eerst een naam verziennen, etc11:29
OerHeksbye jonges11:29
_SpongeGood news about frisian in google translate :)12:45
_Spongehttp://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3453035/Aloha-Google-adds-13-new-languages-Translate-tool-including-Scots-Gaelic-Hawaiian-taking-total-103.html12:45
lotuspsychje_Sponge: your in the dutch ubuntu channel12:47
_Spongeok, goed nieuws over het Fries op google translate, vandaag :)12:49
_Spongeplus twaalf andere talen :)12:50
lotuspsychjelol12:50
lulkoekhallo13:42
lulkoekgeven jullie ook ondersteuning voor variaten13:43
lulkoekzoals kubuntu13:43
lulkoekik krijg namelijk kubuntu niet geistalleerd /gebrand ..13:45
lulkoekhallo13:46
lulkoek?13:46
ikbenfrinhallo\13:49
lulkoekhoi13:49
lulkoeklulkoek [55776862@gateway/web/freenode/ip.85.119.104.98] has joined #ubuntu-nl13:49
_Sponge!seen OerHek14:27
_SpongeOh dubbel niet werkt hier niet.14:28

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!