/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/19/#ubuntu-vn.txt

vubuntor432vps ubuntu là có phần cứng không?14:32
CoconutCrabcó phần cứng là sao cơ?14:32
vubuntor432vps nó quảng cáo là ram 4gb, bộ nhớ 180gb14:33
CoconutCrabnếu là VPS thì là máy ảo thôi14:33
CoconutCrab'V' cơ mà14:33
vubuntor432như vps window nó có chip intel14:33
CoconutCrabmình không hiểu ý bạn?14:34
vubuntor432thế bạn biết đào bitcoin trên vps ubuntu ko?14:34
vubuntor432tìm hiểu mãi mà chỉ dùng được cpu, không biết dùng gpu14:35
CoconutCrabbạn tính thử hiệu suất đào bitcoin chưa?14:35
vubuntor432mình chỉ mới đào đươc litecoin thôi14:36
vubuntor432ubuntu 14, 8 core,ram 28gb, mà chạy cpu có 50 kh/s14:36
CoconutCrabthế có đủ thu lãi không?14:38
vubuntor432còn nhiều chưa hiểu nên rất cần giải đáp14:38
vubuntor432phải chạy bằng gpu lên mh/s mới có lãi14:39
vubuntor432vps chạy 24/7mà tắt máy vẫn chạy nên không có lỗ14:40
CoconutCrabbên nước ngoài họ làm ASIC riêng để mine rồi :)14:40
vubuntor432bởi thế đang tìm hiểu cách chạy bằng gpu14:40
vubuntor432uk, có usb miner!! mà chưa có vốn nên chưa mua14:41
vubuntor432mà bạn biết cài ứng dụng cgminer trên ubuntu ko?14:42
vubuntor432mình xem mãi mà làm ko đc!! -_-14:42
* CrySoMuchTUX nhòm vubuntor432 14:43
vubuntor432mà bạn!!14:43
vubuntor432có ai không?14:43
CrySoMuchTUXvubuntor432: thôi giờ này còn đào nữa14:44
CrySoMuchTUXlỗ thôi14:44
CrySoMuchTUXgiờ đi giết người thuê, chúng nó trả bằng bitcoin đấy14:44
vubuntor432vps mà!!14:44
vubuntor432vps thì sao lỗ?14:44
vubuntor432vps có cpu!! mà sao không có gpu??14:45
CrySoMuchTUXvubuntor432: có14:45
CrySoMuchTUXmà giá đắt vkl14:45
CrySoMuchTUXhttp://www.softlayer.com/gpu%2014:46
CrySoMuchTUXnà :314:46
CrySoMuchTUX~1000$/tháng thôi14:46
vubuntor432thấy trên mạng nước ngoài nó chỉ cách cài adm với driver gì đó mà!14:46
CrySoMuchTUX;))14:47
CrySoMuchTUXlàm giàu không khó14:47
CrySoMuchTUXversion bitcoin14:47
CrySoMuchTUX:314:47
vubuntor432học hỏi thôi14:48
vubuntor432:V14:48
vubuntor432mà sao đào bằng cpu dc mà gpu ko dc?14:49
vubuntor432nó báo lỗi gì ấy14:49
CoconutCrabnó đào bằng ASIC hiệu suất cao gâp 10 lần :)14:50
vubuntor432còn cái này là gì bạn!! nó báo not device http://support.amd.com/en-us/download14:50
CrySoMuchTUXvubuntor432: bạn nên đọc nhiều hơn14:51
CrySoMuchTUXchỗ này support Ubuntu chứ ... không support đào bitcoin14:51
vubuntor432thì mình hỏi vps ubuntu có gpu ko?14:52
CoconutCrabkhông có14:52
vubuntor432ok!! thế chỉ cài desktop ubuntu cái14:53
CoconutCrabbạn cứ tải ảnh về ghi ra usb cài thôi14:53
vubuntor432thấy hztut có file cài chỉ vs 1 lệnh mà link die rồi!! -_-14:53
vubuntor432sax!!! đạng dùng vps!! chỉ dùng dc ssh14:54
vubuntor432nên chưa có desktop!! cài vnc ấy!!14:54
CrySoMuchTUXsax14:56
CrySoMuchTUXsax14:56
CrySoMuchTUX:314:56
CrySoMuchTUXread more14:56
vubuntor432haiza!! -_-14:56
vubuntor432desktop nào dễ dùng nhất?14:57
CoconutCrabubuntu thôi14:58
vubuntor432không phải ý là xubuntu! gnome hay xlde! gì đó!15:00
CoconutCrabubuntu là desktop rồi còn gì15:00
vubuntor432vps nó chưa có desktop!! chỉ có địa chỉ ip để nhập ssh! chưa có vnc!15:01
CoconutCrabbạn cài ubuntu cho máy bàn15:02
CoconutCrabchứ cài ubuntu desktop làm gì?15:02
CoconutCrabGPU là cái card đồ họa15:02
CoconutCrablàm gì có VPS nào gắn GPU làm gì?15:03
vubuntor432thế sao có cpu!! có core?15:03
CoconutCrabCPU khác GPU thế nào?15:03
CrySoMuchTUXCoconutCrab: có nha15:04
CrySoMuchTUXmà đắt lắm15:04
CrySoMuchTUX:315:04
vubuntor432vãi!! :V15:04
CrySoMuchTUXvubuntor432: mấy tuổi rồi15:04
CrySoMuchTUXsao dùng nhiều ! thế15:04
CrySoMuchTUXcảm xúc dâng trào quá hể?15:04
vubuntor432haha!! e còn pé!! mong thông cảm15:05
vubuntor432e viết toàn có !15:05
CrySoMuchTUX!! anh đã lớn!! anh đéo thông cảm!!!15:05
vubuntor432e 95! :V15:05
vubuntor432mấy chú già rồi ak!!15:05
CrySoMuchTUXgọi chú CoconutCrab đi15:05
vubuntor432:)15:05
CrySoMuchTUXsinh năm 7215:06
vubuntor432cô cô nut crab!! là cô ak?15:06
CrySoMuchTUXchơi bitcoin từ khi mới có15:06
vubuntor43272?????15:06
vubuntor43272?????15:06
CrySoMuchTUXnên nói là phải tin15:06
vubuntor432OMG!!!!!15:06
vubuntor43272!!!!15:06
vubuntor432ảo!!!15:06
CrySoMuchTUXảo cái cmnm á!!!!!15:07
vubuntor432cũng chưa già mấy!15:07
vubuntor432:V15:07
vubuntor432do cháu thấy đào đc trên vps!! mà mới đào dc bằng cpu! muốn tìm hiểu đào bằng gpu15:08
vubuntor432mong chú chỉ giúp!! :v15:08
CoconutCrabGPU là cái card đồ họa ấy15:09
CrySoMuchTUXmong cháu đéo dùng ! nữa cho mắt chú nó đỡ khó chịu15:09
CoconutCrabVPS không có GPU15:09
vubuntor432ok, mà ! có ảnh hưởng gì đâu, lạ nhỉ, chuyển dùng dấu khác vậy15:10
vubuntor432thế windows với linux có nào ngon nhất?15:10
CoconutCrabnhư nhau15:11
vubuntor432ubuntu có ngốn ram không mấy chú?15:12
CoconutCrabít hơn windows một chút15:13
vubuntor432mà chỉ cách cài gnome ubuntu với vnc cái15:14
vubuntor432ngủ rồi ak mấy chú15:16
vubuntor432đi không nói gì cả.15:17
CoconutCrabbạn cài VNC vào làm gì?15:17
vubuntor432chứ vps mới!! chưa có giao diện!! vói cháu dùng android mà15:19
CoconutCrabbạn cần giao diện làm gì?15:20
vubuntor432đang dùng máy tính bảng android!! nên mới sắm 1 vps ubuntu!! android sao dùng dc ubuntu! nên phải cài vnc để dùng15:22
CoconutCrab:|15:22
CoconutCrabbạn cài ubuntu vào laptop ấy15:22
vubuntor432cô cô là cô ak? hay chú?15:22
CoconutCrabmợ15:22
vubuntor432cô hay chú??? mợ!!15:23
vubuntor432@.@15:23
vubuntor432mợ là giống gì?15:24
vubuntor432hại não với mấy ngưới lớn tuổi này quá15:25
vubuntor421mình cần giúp đỡ về network15:34
vubuntor421mình dung mang lan, gõ ping 8.8.8.8 thì nhận đc15:35
vubuntor421connect: Network is unreachable15:35
vubuntor421mình đã thử reset router và đặt ip tĩnh  nhưng k được15:36
vubuntor421mong nhận được giúp đỡ, thanks15:37
CrySoMuchTUXDNS?15:37
vubuntor421là sao bạn15:41
vubuntor421đặt DNS cũng không vào được.15:42
CrySoMuchTUXping 8.8.8.8 đc15:42
CrySoMuchTUXmà đặt DNS không vào được web15:42
CrySoMuchTUXcó nhầm không vậy15:42
CrySoMuchTUX:D15:42
CoconutCrabping không được mà16:08
CoconutCrabcái connect network is unreachable kia16:08
CoconutCrablà của ping16:08

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!