/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/20/#ubuntu-ir.txt

=== Danny is now known as Guest72958
sae13@modir in linkam bezar tooo toziha http://irclogs.ubuntu.com/07:08
Milad67سلام ... من تازه ۳ روزه با اوبونتو آشنا شدم08:12
koloLPIC1_102: http://daneshabad.com/Program.aspx?id=8812:31
farooghkzkolo, memoserv12:32
farooghkzthx :}12:32
alimj:/14:41
farooghkz:-)14:44
* alimj نگاهی به انجمن میندازد14:44
farooghkzROFL14:49
farooghkzبه جناب14:49
farooghkznixoeen14:50
farooghkzپیغام دادم14:50
farooghkzجواب درست حسابی نگرفتم14:50
MasterPiecechi shode?!16:17
farooghkzهیچی.چتو؟16:17
MasterPiecefarooghkz, fek konam az vasatash residam16:27
MasterPiecealan miram log ro mikhoonam :D16:27
farooghkzLOL16:28
MasterPiecefarooghkz, enghad ba BOT bazi nakon :D16:32
MasterPiece!ping | farooghkz16:32
lubotu3farooghkz: pong!16:32
MasterPiece;)16:32
farooghkzlol16:34
* MasterPiece bichare lubotu3 :)))16:35
farooghkzi like playing with bots but its better if i dont play with them in channels and annoy people16:35
farooghkz!pong16:35
lubotu3pong is an old atari game. It's fun!16:35
farooghkzapt install pong216:36
farooghkztry it!16:36
alimjشیتونه میگه یک Bot فارسی بنویسم وصلش کنم به این کانال16:37
farooghkzalimj, irc3 is a python lib16:38
MasterPiecealimj, age inkaro bokoni manam content midam behet :D16:39
alimjهمین اواخر یک پیتونش را داشتم با بچه‌ها کار می‌کردیم16:39
farooghkztreebot ro emtehan konid16:45
farooghkzبات برد بخوریه16:45
alimj!coffee farooghkz16:45
lubotu3alimj: I am only a bot, please don't think I'm intelligent :)16:45
* AbbassAgha coffees farooghkz 16:45
farooghkz /msg treebot help16:45
farooghkzlol16:46
alimjwww.ubuntu.ir16:46
alimjحالا سر فرصت این روبات عباس رو درستش می‌کنم16:48
farooghkzعلی چطو اون بات رو میسازی؟16:54
alimjfarooghkz: ساخته شده به پیتون موجود است. فقط دستوراتی که می‌خواهی را اضافه می‌کنی و اجراش می‌کنی17:04
alimjfarooghkz: https://github.com/ioangogo/iBot17:04
alimjباید خیلی بوت‌های دیگر هم به زبانهای مختلف باشند17:04
farooghkzalimj, pls send github link via memoserv17:19
alimjfarooghkz: memoserv?17:21
farooghkz /msg memoserv <nick> your message17:27
farooghkzalimj, befrest digeh17:30
alimjگرفتی؟17:30
farooghkzبله17:31
farooghkzممنون17:31
farooghkzعباس آقا رو با چ کتابخونه ای نوشتی؟17:32
alimjفایل زیر رو ویرایش کن:17:32
alimjcfg.py17:32
alimjاسم بوت و کانالی که باید وصل بشه رو اونجا تعریف می‌کنند17:33
farooghkzalimj17:33
farooghkzبیشتر توضیح بده.آی بات ی قالب واسه ساخت باته؟17:34
alimjاین بوت رو بچه‌های یک کانال الکترونیک برای سرگرمی درست کرده‌اند17:35
alimjولی به هر شکل که دوست داشتی می‌تونی در بیاری17:36
alimjقالب به خصوصی نیست.17:36
alimjهمینجوریه17:36
farooghkzبیشتر توضیح بده17:36
alimjکجاش رو توضیح بدم؟17:36
farooghkzدر مورد طرز کار و استفاده17:36
alimjاول از گیت هاب کلون می‌کنی17:37
alimjبلدی دیگه؟17:37
farooghkzخب بعدش17:37
farooghkzنه صبر کن17:37
farooghkzآی بات رو کلون بکنم؟17:38
alimjبله17:38
bpsecretdoostan . salam .17:38
alimjسلام بی پی17:38
bpsecretin bachehaye channel telegram ro ham tashvigh konid bian too irc17:38
alimjخیلی قطع و وصل شدی امروز17:38
farooghkzسلام مخفی!17:38
bpsecret:D17:38
bpsecretsalam17:39
bpsecretirc client baraye android ziad hast17:39
alimjمن اصلا خبر ندارم که تلگرام هم هست17:39
bpsecretkolan bacheharo irc baz konid17:39
bpsecret:)))17:39
farooghkzعلی، خود آی بات چی هست؟17:39
bpsecretkheilii oonja shoolooghe17:39
bpsecretchand rooz nabashi 2000 payam radobadal shode17:39
farooghkzآره آی آر سی جای با حالیه17:39
bpsecretok17:39
bpsecretman raftam17:39
alimjfarooghkz: گفتن که. یک بات که یک سری از بچه‌های چت روم الکترونیک برای سرگرمی نوشتن17:40
farooghkzیکی از اهدافی ک منو ب آی آر سی کشونده بازی کردنه17:40
alimjاز بازی من گذشته17:40
farooghkzعلی. بعدش اون فایل رو به دلخواه ویرایش کنم بعدش اجرا؟17:41
bpsecretdoostan ye soal17:42
bpsecretnickserv be man in peighamo mide miam too channel17:42
bpsecretYou are now identified for bpsecret17:42
bpsecretghabl az in peigham maloom mishe ip im chi hast17:43
bpsecret?17:43
farooghkzعلی اینجا آدم هست خودش رو واس این بازی ها میکشه!17:43
bpsecretcloak kardam17:43
farooghkzمخفی، قبل از اون فرایند ‏identy‏ آی پیت معلومه17:45
farooghkzbpsecret, alimj17:46
farooghkz!ping17:47
lubotu3pong!17:47
bpsecretfarooghkz, ey baba . nabayad bashe !! man in id ro ba znc faal kardam . yani znc hamishe inja hast . bad ba hexchat vasl misham be znc serveram na be channel be tore mostaghim17:47
bpsecretyani chi yeki befahmoone be man :))17:48
farooghkzمن نظری ندارم :]17:48
bpsecretfarooghkz, :D shomaha in ipitoon ip aslitoone ya chi ?17:49
bpsecretcloak ro faal konid17:50
farooghkzاین آی پی اصلیمه ولی با این آی پی نمیتونید کار بکنید17:50
farooghkz:p17:50
bpsecrethttp://5hah.in/posts/introduction-to-irc.html17:50
bpsecretfarooghkz, hamin alan mikhay doset konam ta bebini mishe kari kard ya na :))17:51
bpsecretfarooghkz, shookhi mikonam . vali ba ye vps dozari ham mishe client dos kard17:51
bpsecretfarooghkz, soratesh enghad kond mishe ke dige kari nemitoone kone17:51
farooghkzبه هر حال با این آی پی کاری نمیتونید بکنید17:52
bpsecretfarooghkz, ok17:52
bpsecretfarooghkz, kholase ba ip khoone vasl nashid17:52
bpsecretfarooghkz, in channel ro bebarid roo oftc . tor khoresh ham malase17:52
farooghkzمن نفهمیدم.میشه یا فارسی حرف بزنید یا انگلیسی؟17:53
bpsecretfarooghkz, roo network oftc bebarid . na freenode . freenode ba tor khoob nist17:53
bpsecretfarooghkz, oftc irc network17:53
bpsecretfarooghkz, search kon17:53
bpsecretfarooghkz, tor bazha oonjan17:54
bpsecretfarooghkz, cheghadr rahati ba linux ?17:55
bpsecretfarooghkz, englisit dar in sath hast doc bekhooni?17:55
bpsecretfarooghkz, pishnehadam behet test kardan Qubes OS hast17:56
bpsecretfarooghkz, chize dorost darmoonie17:56
bpsecretfarooghkz, az in ubuntu baziha miyay biroon17:56
farooghkzانگلیسیم خوبه و در اون حد هست.با لینوکس راحتم18:02
bpsecretok18:05
farooghkzدر ضمن فقط هشت ماهه مثلا لینوکس کار شدم18:06
farooghkzبعد از اوبونتو هم میرم سراغ آرچ یا دبیان18:07
bpsecretkheili vaghte postato to ubuntu.ir18:07
bpsecretmibinam18:07
bpsecret8 mah faghat ?18:07
bpsecretok18:07
farooghkzاول کار ک عضو انجمن اوبونتو شدم جوگیر بودم.شده بودم اسپمر تمام عیار.از چهارصد تا پستم نصفشون هم مفید نیستن18:10
bpsecreteshkali nadare18:11
bpsecretdar har soorat movafagh bashi18:11
farooghkzthx :)18:11
bpsecretin 2 ta system amel ro bezar too listet . herfeyi shodi boro soragheshoon18:11
bpsecretQubes OS   --  Subgraph OS18:11
farooghkzآقا زبان برین اف چطوره؟نظرتون؟18:12
bpsecrethar 2 linuxan18:12
bpsecretnazari nadaram18:12
farooghkzQUBES OS?A linux distro?18:12
bpsecretdar asl xen distro e . vali faghat kernelesh . baghiash linuxe . yani roosh linuxe18:13
farooghkzok18:13
farooghkzکسی زبان برین اف رو میدونه اصن؟18:14
farooghkzاگه نمیدونید یادش بگیرید.هشت تا دستور نا قابل18:18
=== alimj1 is now known as alimj
=== nixoeen is now known as Nixoeen
=== Nixoeen is now known as nixoeen
koloosalaam20:56
bpsecretkoloo, salam20:57
kolooیک سوال نامرتبط20:57
bpsecretkoloo, bepors20:57
kolooاگر قرار بود هاست برای وردپرس بگیرید از کجا می خریدید؟20:57
bpsecretkoloo, نظر لی من اینه ه اینهمه تاید خام روی استارتا ها اشتباهه و باید به شل ایه ای روی زیرساخت ها و صنعت نرم افزار ار بشه. نظر همراه این نظرم اینه ه یی از این زیرساخت ها داشتن هاستین مناسب استارتا است. هاستینجا تلاشی است برای حل این مشل. ی هاستین ه می شه ب20:58
bpsecretس اس ا رد، دستورهای معمولی مثل (git، composer، npm و …) رو زد و دیتابیس های متنوع داشت. من استفاده نرده ام ولی ایده شون عالیه و امیدوارم خوب یش بره. تا آخر امسال هم آفرهای ویه دارن.. اوه! با تشر از یشنهادشون، د تخفیف jadi هم به شما ۲۵٪ روی هاستین و وی ی اس تخفیف می20:58
bpsecretkoloo, tajrobeyi nadaram20:59
bpsecretkoloo, http://jadi.net/2016/02/mondays-bahman/20:59
bpsecretkoloo, vali ino to site jadi didam20:59
bpsecretkoloo, shayad bedardet bokhore20:59
bpsecrethttp://hostinja.com/20:59
kolootnx21:00
kolooبرم سر بزنم ببینم چی به چیه21:00
bpsecretkhahesh21:00
bpsecretok21:00

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!