/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/20/#ubuntu-se.txt

fefa2k_hello00:13
fefa2k_anyone around?00:14
sysop-rickHej är det någon som vet ett bra alternativ till detta? https://sourceforge.net/projects/restore/?source=directory19:49
sysop-rickFrågar e.g samma fråga som denna tråd handlar om, http://www.wilderssecurity.com/threads/any-backup-centered-linux-distros.340204/19:50
sysop-rickAlternativ till RESTORE som distro där mitt enda krav & preferens är att plattformen/libbar och övrigt fortf underhålls?19:50

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!