/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/21/#ubuntu-nl.txt

damiengoedenmorgen08:35
damienis hier iemand die verstand heeft van het ubuntu software center? (centrum)08:36
damienwant hoe moet ik virtual box installeren ?08:36
damienwant hoe moet ik virtual box installeren ?08:37
damienik krijg namelijk 2 opties een met een plaatje en een soort van gereedschapskist08:38
damienhallo ?08:41
damienik krijg namelijk 2 opties een met een plaatje en een soort van gereedschapskist08:44
damienlaat maar...08:44
damienweet iemand een goede app ?08:44
damienvoor ubuntu 14.04 lts08:44
damien?08:44
damiensling ? lordievader , oerheks ?08:47
damieniemand08:47
damienhallo?08:53
Jopie80Ik moet het hexadecimaal adres hebben van mijn paralelle kaart om in linuxcnc het cnc programma te configureren. Hoe kom ik hier achter?09:47
damien221hallo10:08
damien221allemaal10:09
damien221Vraag : Moet ik ubuntu op een tablet installleren ?10:09
damien221En werkt het  net als Android ?10:09
damien221Hoe Moet ik ubuntu op een tablet installleren ?10:10
damien221Of is er niemand10:11
damien221Hoe Moet ik ubuntu op een tablet installleren ?10:14
lordievaderAls ie nou eens wat langer rond blijft hangen...10:36
ockersik heb geen tablet ervaring12:24
MarcskeHallo, na middag klooien met een oude PC waarop Ubuntu 14 staat ben ik er nu wel klaar mee. Ik wil er vanaf! Maar hoe? Ubuntu is destijds via internet geinstalleerd dus ik heb verder niets. Wie o wie kan een absolute nitwit op dit gebied met een eenvoudig stappenplan helpen? Of een verwijzing naar een website waar ik dit kan vinden?15:53
JanCwat wil je met die PC doen?15:55
JanC(en ik heb geen idee wat je bedoelt met "via internet geïnstalleerd")15:56
MarcskeWil er windows op gaan zetten, dat werkt ook voor kinderen makkelijker15:56
JanCdan zet je er gewoon Windows op?15:56
JanCWindows is erg goed in niet samenwerken met andere besturingssystemen, dus Ubuntu zal dan automatisch weg zijn15:57
MarcskeHoe? dat is het probleem nu net... of kan ik 'gewoon' de usb met windows inpluggen en de computer opstarten? Nogmaals ben een absolute leek15:58
MarcskeIk heb geen cd's van Ubuntu. Heb eea destijds via een website op aanraden van een IT-collega geinstalleerd15:59
lordievaderMarcske: Heb je een Windows installatie cd?16:02
MarcskeIs besteld, dinsdag USB in huis16:02
lordievaderDaar kun je vast vanaf opstarten en Windows installeren.16:02
MarcskeDus USB erin, computer starten en rest volgt als vanzelf.16:03
MarcskeNogmaals excuses voor de waarschijnlijk erg voor de hand liggende vragen, dank lordievader en JanC16:06
lordievaderWaarschijnlijk wel, ja.16:07
JanCwij kennen verder niet zo veel van Windows installeren...  ;-)16:07
Marcskehahaha!16:08
damienhallo16:45
damienis er iemand?16:45
jemarkik ben hier17:45
=== JanC_ is now known as JanC
Partyrabbitiemand hier19:22
Partyrabbit?19:22
Partyrabbithoi topgear20:00
Partyrabbitgebeurd hier nog weleens iets?20:00
TopGearHoi Partyrabbit. Jawel hoor. Niet altijd even druk, maar er worden nog wel eens vragen gesteld.20:00
Partyrabbitmooi. dan wip ik af en toe eens binnen. beetje aan het experimeteren met irc20:01
Partyrabbitlang geleden. moet weer veel opdiepen uit mijn grijze massa.20:01
TopGearEr is wel vaker geen activiteit dan wel activiteit om eerlijk te zijn. #ubuntu-nl-offtopic is actiever wat dat betreft.20:06
Partyrabbitach ik wip af en toe eens binnen. als ik vragen heb zal ik ze vrijwel zeker toch gewoon op het forum blijven plaatsen20:11
Partyrabbitik ga weer. fijne avond.20:13
=== Vincent is now known as Guest66979
Guest66979Hallo, ik ben redelijk kort geleden gestart met Ubuntu. Inmiddels heb ik Plex mediaserver geïnstalleerd echter lukt het niet om de service te stoppen bij het inloggen.21:49
=== amezor is now known as Guest83828

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!