/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/22/#ubuntu-nl.txt

TheEagerPadawanheeft er iemand documentatie over hoe je een usb stick kan encrypteren11:16
lotuspsychjeTheEagerPadawan: wel in engels hier: https://help.ubuntu.com/community/EncryptedFilesystemsOnRemovableStorage11:19
goudfazant3991hallo beste mensen11:22
goudfazant3991op welke wijze kom ik in mijn bootmap voor ruimte vrij te maken voor een update??11:24
SCHAAP137goudfazant3991: je hebt /boot als aparte partitie?11:28
SCHAAP137ruimte vrijmaken doe je in z'n algemeen door data te verwijderen, of meer opslagruimte te hanteren11:29
goudfazant3991hallo schaap dat weet ik niet /wat ik wel weet is dat als ik sudo apt-get clean geen dan doet11:29
goudfazant3991hij niets11:29
goudfazant3991mijn HD schijf is drie Tera11:30
TheEagerPadawanlotuspsychje: thanks11:30
goudfazant3991ik moet ruimte vrij maken voor 164Mb11:31
goudfazant3991ik moet volgens mij die bootmap groter maken11:32
goudfazant3991hallo schaap137 bent U er nog11:33

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!