/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/22/#ubuntu-se.txt

=== Homer is now known as Guest45845
Guest45845hej alla ubuntu kunniga ja har stött på ett smärre problem :) om man säger så. det lyder så här, ja tängte mig inte för utan ändrade rättigheterna på /usr mappen och allt där i. så nu mera får ja "sudo: must be setuid root" när ja ska göra något och ja har bara ssh tillgång och tyvärr inget root lösenord altså root logins via ssh. de ja har googlat fram är att ja måste19:21
Guest45845logga in via shell altså fysiskt på serven för att kunna ändra detta via commando tolken. stämmer detta eller finns de något sätt ja kan fixa de via mitt ssh logins? ls -l /usr/bin/sudo19:21
Guest45845-rwxrwxrwx 1 root root 155008 mar 12  2015 /usr/bin/sudo . och det är ubuntu server 14.04 detta. tackar för alla tipps man kan få MVH19:21
BarreDet blir nog väldigt svårt19:34
Guest45845okej19:35
Guest45845så ja måste altså gå in fyskiskt då19:36

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!