/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/23/#ubuntu-se.txt

larsemilGuest45845: du får nog boota grub med single för att försöka få till det. har du inget rootlösen så är nog det enda sättet.07:38
Barredet skulle iofs gå att använda dd eller en hexeditor för att direkt hacka på devicen också, men då krävs ändå fysisk närvaro07:43
larsemilja. det går också att med en magnet försöka ändra enskilda ettor och nollor. men det är svårt. ;)07:45
Barre=)07:46
Barrelarsemil: hahah... hittade faktiskt en text om detta =) http://serverfault.com/questions/545263/how-to-fix-sudoers-file-on-virtual-machine-without-root-and-reboot?answertab=votes#tab-top07:48
larsemil:D07:49
ibmhur kan man registrera sig här på freenode?17:03
ibm vad skriver man förnåt?17:03
andol /msg nickserv help17:04
Guest45845tackar för alla svar ska testa lite18:40
Guest45845HJÄLP :)21:50
Guest45845efter massa testar så värka de inte bli så bra än21:50
Guest45845innan hade ja ju detta "sudo: must be setuid root"21:50
Guest45845sen har ja testat allt detta nedanför utan ok resultat21:50
Guest45845utan då har ja fått detta,21:50
Guest45845"sudo: /usr/lib/sudo/sudoers.so must be only be writable by owner21:50
Guest45845efter massa testar så värka de inte bli så bra än21:50
Guest45845innan hade ja ju detta "sudo: must be setuid root"21:50
Guest45845sen har ja testat allt detta nedanför utan ok resultat21:50
Guest45845utan då har ja fått detta,21:50
Guest45845"sudo: /usr/lib/sudo/sudoers.so must be only be writable by owner21:50
Guest45845sudo: fatal error, unable to load plugins"21:50
Guest45845istället samma kommando "sudo apt-get update"21:50
Guest45845och ja har kört från "recovery  "root shell prompt"21:50
Guest45845vore tacksam om någon kanse vet hur ja kan göra och vilka kommandon skriv gärna pm eller21:50
Guest45845här i chatten och de ja råkade göra va ju att ja satte chown -R på /usr och chmod -R 777 /usr21:50
Guest45845å ja kommer aldrig göra om detta :) tackar på för hand21:50
Guest45845.21:50
Guest45845mount -o remount,rw /21:50
Guest45845mount --all21:50
Guest45845chown root:root /usr21:50
Guest45845chmod 4755 /usr21:50
Guest45845restart21:50
Guest45845.21:50
Guest45845.21:50
Guest45845mount -o remount,rw /21:51
Guest45845mount --all21:51
Guest45845chown root:root /usr/bin/sudo21:51
Guest45845chmod 4755 /usr/bin/sudo21:51
Guest45845restart21:51
Guest45845.21:51
Guest45845http://www.psychocats.net/ubuntu/fixsudo#recoverymode21:51
Guest45845.21:51
Guest45845chmod 4111 /usr/bin/sudo21:51
Guest45845chown root:root /usr/bin/sudo21:51
Guest45845MVH21:51
Guest45845är 12.0421:51
Guest45845hoppas även de kan fixas på 10.04 :)21:52
Guest45845Tackar så mycket så länge21:52

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!