/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/23/#ubuntu-vn.txt

=== CrySoMuchTUX is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as CrySoMuchTUX
vubuntor120chào các anh ạ, em có một vấn đề mong được các anh chỉ giáo:04:44
vubuntor120Em có 1 server cài ubuntu 14.0404:44
vubuntor120Em đã cài các font Tiếng việt + microsoft font cho nó rồi ạ04:45
vubuntor120nhưng khi em up file lên thì nó vẫn không đọc được Tiếng Việt04:45
vubuntor120dữ liệu trong file đều là T?n t??n04:45
vubuntor120kiểu đó ạ04:45
CoconutCrabup file lên đâu?04:46
vubuntor120Em muốn hỏi là có cách nào khắc phục vấn đề đó không ạ04:46
vubuntor120Cám ơn các anh04:46
vubuntor120:)04:46
vubuntor120em up file lên server có cài ubuntu ạ04:46
CoconutCrabbạn cài font kiểu gì?04:47
vubuntor120em test thử ở localhost thì vẫn đọc được file Tiếng Việt đó bình thường04:47
vubuntor120em down font TV ở đây ạ: http://www.mediafire.com/download/1jgi5ghjz2j/font-vietnam.deb04:48
vubuntor120còn cài thêm các font của Microsoft ở link khác04:49
CoconutCrab:|04:49
CoconutCrabbạn copy font vào thư mục ~/.fonts04:49
vubuntor120http://www.pcworld.com/article/2863497/how-to-install-microsoft-fonts-in-linux-office-suites.html04:49
CoconutCrabrồi gõ fc-cache -fv04:49
vubuntor120vâng ạ,  anh cho em hỏi là khi gõ: sudo apt-get install ttf-mscorefonts-installer04:51
vubuntor120thì các font đó nó tự động thêm vào thư mục ~/.fonts ạ04:51
CoconutCrabfont kia là font của microsoft thôi mà04:52
CoconutCrabbạn cần mấy cái font .vnabc á?04:52
vubuntor120em up 1 file .doc có kí tự Tiếng Việt lên mà nó không đọc được, nên em cài cả mấy font của microsoft cho chắc ăn ạ04:52
CoconutCrabbạn copy mấy font cần vào thư mục kia04:53
CoconutCrabrồi fc-cache -fv đi04:53
CoconutCrabcho chắc ăn04:53
vubuntor120vâng ạ, để em thử. em cám ơn anh ạ04:54
lewtds__server á?04:58
lewtds__sao lại có font gì ở đây?04:58
lewtds__bạn dùng server với giao diện đồ họa à?04:58
CrySoMuchTUXlewtds__: có gì lạ05:01
CrySoMuchTUX:305:01
Stanley00nhìn giống như chép file text tiếng việt rồi đọc thông qua ssh...05:21
CoconutCrabbạn ấy bảo là up file .doc mà06:03
CoconutCrab:306:03
Stanley00hehe... nãy đọc thiếu chữ .doc06:19
=== CrySoMuchTUX is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as CrySoMuchTUX
=== CrySoMuchTUX is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as CrySoMuchTUX
=== CrySoMuchTUX is now known as Tux|AFK

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!