/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/24/#ubuntu-nl.txt

Brian____Hoi00:04
Brian____Is er iemand met verstand van ubuntu online?00:05
JanCWTF is "ubuntu online"?01:15
=== Steff is now known as Maikel
dameinmorgen, vraag: Wat viden jullie de beste app voor  ubuntu  14.04 lts ?09:03
lordievader...09:03
dameino, was dat geen gepaste vraag .... ?09:04
lordievaderNaar mijn mening is het geen zinnige vraag, het is namelijk zeer subjectief.09:06
dameino , oke sorry09:07
dameinmaar kennen julie wine09:14
dameinik heb  easy vcd maker geinstalleerd maar dat doet ie maar met veel errors09:15
dameinhoe komt dat09:15
damein?09:15
lordievaderOmdat je Wine gebruikt?09:15
lordievaderWine werkt waarschijnlijk zeer slecht met cd/dvds branden.09:16
dameinoke09:17
lordievaderHet is handiger als je naar een Linux equivalent zoekt.09:18
Tim_Goedendag! Geen idee of ik hier goed ben, maar: Ik kom af en toe een nieuwsitem tegen en udpate dan mijn ubuntu machines. Net als dat er deze ween een kernel update is geweest naar versie  3.13.0-79-generic. Wat volgens jullie om op de hoogte te blijven van nieuwe updates, en het nieuws daarover?09:18
damein....09:18
dameinzoek in het start menu naar update beher09:18
dameinbeheer09:18
dameinof klik op het ubuntu icoontje en zoek update beheer09:19
Tim_Ik weet hoe ik moet updaten :), het gaat me meer om: welke sites of twitteraccounts houd je in de gaten om op de hoogte te houden van updates?09:19
damein(toetsenboor)09:19
lordievaderTim_: Ik heb een cron job voor updates.09:19
Tim_doe het overigens zonder gui, het zijn servers09:19
dameingebruik je chromuim?09:20
Tim_nee, wel chrome09:20
lordievaderTim_: Verder heb ik de Ubuntu Security feed in mijn feedly staan.09:20
Tim_ah, dat klinkt goed09:20
dameino je bedoelt ubuntu updates !09:20
lordievaderhttp://www.ubuntu.com/usn/09:20
Tim_kijk! die bedoelde ik, daar heb ik veel aan. Dank!09:21
damein<lordievader> je bent een pro in ubuntu websites09:21
lordievaderdamein: Ach, na een tijdje leer je ze wel kennen ;)09:22
dameinoke09:22
dameinmaar nog over wine kan je in plaats van chromuim ook chrome gebruiken?09:23
lordievaderJa, Google bied een repo aan.09:23
dameinSorry over windows heb ik veel verstand maar ubuntu heb ik nog maar een maand09:24
dameinik ben een beetje dom in het gebruik van ubuntu *(09:24
damein;)09:24
dameinwat is een repo?09:24
lordievaderEen repository is een collectie van software. Ubuntu heeft zijn eigen repo, normaliter haal je daar als je software vandaan.09:26
dameinnet als het software center?09:26
dameineen server eigenlijk!09:27
lordievaderErr, het software center gebruikt repo's om software te installeren, daar komt de software vandaan.09:27
dameindus een .exe (.deb) ?09:28
dameinpo. contract waarbij partijen zich ertoe verbinden obligaties of aandelen op een bepaald moment aan elkaar te verkopen en deze waarden in de toekomst in ...09:28
lordievaderDeb files staan in de repo, ja.09:28
dameinoke09:29
damein<lordievader> Wat wordt er bedoeld met  het Ubuntu logo ?09:30
dameintoch 3 mensen?09:30
lordievaderAls ik de cover art van oude live-cd's mag geloven, dan zijn het 3 personen inderdaad.09:31
dameinoke (ik ben een autist ) -_-09:31
dameindus ik zie alle kleine dingetjes09:32
dameinEn wat  betekent sudo in terminal09:32
lordievader'Super user do', zie ook de man page: man sudo09:33
dameinoke09:33
dameinwanneer komt 15.04 lts \09:34
damein?09:34
dameinubuntu09:35
lotuspsychjedamein: 15.04 is end of life09:35
lotuspsychjedamein: misschien bedoel je 16.04?09:35
dameinehhh wat....]\09:36
lordievaderdamein: 16.04 komt uit in april (04) van 2016 (16) -> 16.04.09:36
dameino vandaar was de eerste versie 4.1009:38
dameinin plaats van 1.00 ofzo09:38
alex101would some one explain something to me please ?14:00
lordievaderalex101: That is why we are here ;)14:01
alex101thx i am a noobie and wanting to install ubuntu 15.10, i made the boot usb, i changed the boot order and turned off the safe boot,and changed the fact for legacy and uefi and now i get the ubuntu logo but it doesn,t load the rest what is the problem ? and thx btz ;)14:05
lordievaderDoes hitting escape show more output on what it is doing?14:06
alex101no nothing the first error is showing init failed drm failed to create no caching mode page found assuming drive cache: write trough and then changed the bios options and know it givs the logo with 2 orange points below it /14:10
lordievaderHmm, a nomodeset might help with this. You should be able to enable it through the menu you get when booting.14:11
alex101ok thx going to try it14:12
wizd3mhallo18:55
lordievadero/18:56
wizd3mik ben een van de moderators op ubuntu-mate.community en ik zag op ubuntu-nl.org dat ubuntu-mate niet te vinden is op de pagina "Afgeleiden". Met wie kan ik contact opnemen hierover?18:58
HapieBeste Ubuntu gebruikers.21:17
HapieIk ben een beginnend Ubuntu gebruiker en overweeg nu een nieuwe pc te kopen, waarop ik Ubuntu op een SSD wil installeren. Maar hoe gedraagt de gewone 'harde schijf' zich dan in de 'verkenner'. Oftewel, waar zie ik dan mijn mappen als Muziek, Video's, Documenten etc.. ?21:19

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!