/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/24/#ubuntu-se.txt

humehej...nån vaken?08:31
humejag har en trivial fråga: hur kommer jag åt phpmyadmin på min dator? har precis installerat men webläsaren hittar inte den08:31
Spookan100 år sen jag pillade med sånt..08:37
SpookanÄr det inte http://127.0.0.1:nånport?08:38
SpookanDet borde ju stå med i deras Readme?08:38
humenån port som inte är 80?08:39
SpookanTesta 808008:39
SpookanInte 100% säker hehe.08:40
humepå min laptop är det bara localhost/phpmyadmin..... men inte på den nya versionen i desktopen08:40
humelocalhost/phpmyadmin:8080?08:40
SpookanMm testa det.08:41
humefunkar inte08:41
Barremen, phpmyadmin måste ju konfigureras med någon from av web-server, exempelvis apache208:43
Barrehttps://help.ubuntu.com/lts/serverguide/phpmyadmin.html08:44
larsemilom man har apache installerat och sen installerar phpmyadmin så konfar den automatiskt upp webbservern08:45
humeja, har apache208:45
LabanÄr webservern på?08:45
humejs08:46
larsemilhume: dpkg-reconfigure phpmyadmin då?08:46
humeja, den är på. jag håller på att installera kloner av joomla-siter, och det funkar...den accessar mysql-databasen också08:46
humenope, hjälper inte, localhost/phpmyadmin ger not found....08:47
humehrm..../etc/apache2/conf-available - där finns ingen phpmyadmin.conf08:57
humeoch då funkar den08:59
humemen vad märkligt att inte deb-conf hanterade det?08:59
Mathisenså du fick det att funka nu ?09:06
humeyep09:06
Mathisennice nice09:06
humeja09:06
SpookanJag hade slängt ut datorn genom fönstret :P09:07
humenär jag ändå är här..... jag har en helt annan sak, med en raspberry pi - det är ju inte ubuntu men nästan...09:07
Mathisenanvänd akkeba kickstart för att cloona joomla siter sen09:07
Mathisengår på 2 sec09:07
humeMathisen, yes, det är det jag försöker09:07
humemen raspberryn: jag använder en usb-wifi-dongle, men får inte upp hastighet på den - den maxar på 52 MB/s, ska klara mer än 130, den klarar 130 på min laptop09:07
humenån ide om varför den inte blir snabbare på Raspberryn? jag kör Raspian, som är en debian-variant där. får inte nåt vettigt svar på raspberrys forum09:08
Amozhume, hur testar du hastigheten?09:40
humeiwconfig09:53
Amozoch står maskinerna på samma ställe när du provar?09:56
humeyes09:56
hume2 m från wifi-accesspointen09:56
Amoznästa steg hade varit att kika drivrutinerna09:56
humelaptopen ger 130 Mb/s med dongeln, raspberryn 5209:56
Amozt.ex. om raspbian inte har non-free från början eller så09:57
humeok09:57
Amozlsusb -vvv09:57
Amozvilken dongle är det?09:57
humehang on, tfn09:57
BaroMeterHär var det tyst som i kyrkan på Söndag10:26
humeback10:27
BaroMeterEn som vaknade till liv :-)10:28
humeMathisen, du, jag får ett problem med Kickstart... menyerna på den klonade siten funkar inte11:08
Mathisenklaga akeeba på något under installationen ?11:09
humenope11:10
humejag kan accessa framsidan på siten och admin-sidan (tror jag)11:10
Mathisenhume, okej då gissar jag på att siten du försöker cloona använde en anna version av php11:10
Mathisenen vad din server nu gör11:10
humeMathisen, mycket möjligt...vad gör jag då?11:11
Mathisenförsöker lista ut vilken den använde och kör med den11:11
Mathisensen updatera servern11:12
Mathisenefter siten är online11:12
humekan inte uppdatera servern, det är webhotell11:12
Mathisenannars #joomla och få någom som är kung i baren att hjälpa dig11:12
humemen hur använder jag en sämre php-version då, på min desktop? nedgraderar?11:12
humeAmoz, kvar?11:12
Amozhume, y11:13
humeAmoz, vad gör jag med output från lsusb -vvv? hittar inget om modul där...?11:13
Amozdet va för att se vilken dongle du har11:14
hume ID 148f:3070 Ralink Technology, Corp. RT2870/RT3070 Wireless Adapter11:14
Mathisenhume, >> sudo apt-get install pastebinnit && sudo lsusb -vvv | pastebinit11:15
Mathisenskriv in allt11:15
Mathisenge länk11:15
Amozhume, testa dra in firmware-ralink11:15
Mathiseneller utan -vvv11:15
Mathisenså kommer hela listan11:15
humeAmoz, is already latest version11:16
Amozhuh, där ser man11:16
humeja, mojjen ska vara "kompatibel" med r-pi11:17
humesäger de11:17
humemen nånting verkar ju begränsa hastigheten, om man nu kan lita på iwconfig11:17
humepasted to http://paste.debian.net/402972/11:18
humeiwconfig pasted to http://paste.debian.net/402973/11:20
Amozhume, vad får du för hastigheter när du försöker överföra då?11:21
humehur ska jag kolla det?11:22
Amozöverför en ISO eller något mellan raspberryn och en kabelansluten maskin typ11:22
Amozvia rsync eller scp11:22
Amozskulle tro att 1Mb/s är ett energisparläge där eller något11:23
Amozmen hade varit nice och se lsmod ockspå11:24
humehttp://paste.debian.net/402974/11:25
humefortfarande 1Mb/s fast jag laddar ner bilder från den...alltså, det är en kamera ansluten till R-pi, och ja ghämtar bilderna till min laptop över wifi11:28
humeska käka lite, fundera gärna... det är jätteviktigt för mig att lösa det här, behöver wifi på över 100Mb/s för att det ska vara användbart11:31
Amozhume, men hur för du över bilderna och vad får du för hastigheter ?11:34
Amozför innan skrev du 54MB/s, så det är lite inkonsistenta siffror här11:34
humeyes11:34
humedet är 1 Mb/s nu enligt iwconfig11:35
Amozbry dig inte om iwconfig11:35
Amozkika vad du faktiskt kan skyffla datamässigt11:35
humehttp://paste.debian.net/402978/11:35
humehur menar du?11:35
Amoz1) det där värdet mäter bara ena strömmen (upp eller nerström, vilket vet jag inte)11:36
humeden skickar konstant bilder som är i storleken 20 MB nu, 100 st11:36
Amoz2) siffran lär vara dynamisk11:36
Amozhume, okej, och vad får du för hastigheter på dem bilderna?11:37
Amozdvs hur många sekunder tar det att föra över dem 20MB:en ?11:37
hume20 sek ungefär11:37
humekommer strax....maten klar11:37
Amozdvs det kan omöjligt vara 1Mbit/s då11:39
humejust det, MB och Mb..... men hur kan jag mäta det på ett vettigt sätt då?11:45
hume38 sek nu att dra ner en bild, möjligen nån sekund latency i tagandet, säg 3511:48
humeenligt Unifi-controlcenter, där jag kan checka själva APn, så är statistiken TX 65M, RX 65M11:49
Amozoch hur överför du bilden?12:05
humeeh... hur menar du hur? det är ett program/system, Indi, för astrofoto.. jag fjärrstyr en DSLR från min laptop, via min R-pi, och så skickas bilderna från kameran, med USB till R-pi, och sen via wifi till min laptop12:08
Amozhur får du bilden från R-pi till laptop?12:09
humeöver wifi12:09
Amozdet skrev du ovan ^12:09
humemed det här systemet/programmet....indi12:09
humeindi/ekos12:09
Amozoch dem använder ju något protokoll för detta, jag är intresserad av vilket protokoll, eftersom det påverkar den reella överföringshastigheten ganska mycket.12:10
humeaha12:11
humeingen aning12:11
Amozdet förklarar dock inte varför du bara får 65M på ena hållet, om samma dongle i laptopen ger dig 130M12:12
humeenligt iwconfig alltså, vad det nu är för värde man får där12:13
Amozmen det är viktigt att skilja på vilka förhandlade rates som routern/donglen bestämmer sig för och vilka faktiska hastigheter du får ut12:13
humejo, det låter ju riktigt12:13
Mathisenvart skulle ni köpa eran vps ?? vem är billig och bra nuförtiden ?12:53
bittinjag köpte min då Loopia hade extrapris men är rätt dyr nu12:54
Mathisenjag använda mig av fsdata men det var för kanske 3 år sen12:54
Mathisentänkte skaffa en ny nu men vet inte vem man ska sattsa på12:55
bittinDigital Ocean har jag hört mycket gott om, och nån fransk tjänst nån polare tipsade om men minns inte vad dom hette nu12:55
Mathisenjo digital ocean har jag också hört om..12:56
bamsefarMathisen: GleSYS så klart!12:57
Mathisenglesys ? aldrig hört heller12:57
bamsefarglesys.se12:57
bamsefarBra skit, står i Sverige.12:57
bamsefar(Och jag jobbar där, vilket ju bara kan ses som en fördel) ;)12:57
bittinbamsefar: ni verkar vara billigare än Loopia på det jag har nu då mitt billiga pris går ut :Dd12:58
bittinkör iofs bara irssi på denna VPS12:59
bamsefarBara att byta då ju.12:59
bittinmja får göra det nästa år nu betalar jag 15kr per år pga att det var nåt 15års kalas pris12:59
bittin:P12:59
bamsefarOj12:59
bittinför 1år12:59
bamsefarJa, det får du nog göra då. :)12:59
bamsefarMathisen: Men vad behövetr du för VPS:er?12:59
bittinhttps://blogg.loopia.se/2015/03/02/superkampanj-pa-vps-endast-15-krman/'13:00
bittinhttps://blogg.loopia.se/2015/03/02/superkampanj-pa-vps-endast-15-krman/13:00
Mathisenglesys.s 36 € VS 19 € Digital för samma sak.. ända skilnaded är att digital har 3 TB spär per månad13:00
bittinah var i Mars så lär nog ta slut snart13:00
Mathisenganska stor pris skilnad13:00
bamsefarMathisen: Ptja, det beror ju på vad du tycker är viktigt.13:00
andolMathisen: support@glesys.se kan vara *riktigt* bra.13:02
Mathisenmjo sant ska forska lite mera.. tack för tippsen i alla fall13:02
andolMathisen: Fast sen beror det ju vad man ska ha VPS:en till, vad det är man behöver betala för.13:02
bamsefarandol: Jag pastade det där till supportfolket.13:03
bamsefarandol: De blev glada. :)13:03
Mathisenandol, helt sant. ska bara köra debian med apache,sql + standard crap som irc bouncer och sånt13:03
Mathisenså inga stora saker13:03
bittinjag kör bara screen och irssi och vim på min VPS :P13:03
bittinFSdata hade bra pris på domän och webhotell 49kr per år också :D13:04
AmozMathisen, behövs knappt nämnas, men en svensk VPS har ganska mycket lägre latens än typ allt annat13:04
bittinskulle gälla 1år men fick samma pris i 2år13:04
bittinså måste vart nån som klantat sig13:04
bittinmen jag gnäller inte13:04
bittinmen lite onödigt har 20gb webstorage använder 1 :D13:04
Amozbittin, låter nästan som att du enbart behöver en irc-bouncer/klient då. Eller vad använder du vim/screen för?13:05
Mathisenjag skulle egentligen villa ha en seafile server också men då kan jag fan inte ha någon bandbreds spär ..13:06
Mathisenblir för mycket data per månad13:06
bamsefarMathisen: Vi räknar ju inte transfer.13:06
bittinAmoz: screen för irssi och vim för att skriva kod13:06
bamsefarMathisen: 100M fri trafik kostar inte många tior.13:07
bittinoch ändra i config filer13:07
Amozbittin, men hostar du nån kod eller annat specifikt på den ? Förstår inte varför du behöver VPS för vim :p13:08
bittinAmoz: nepp13:08
Sebastia1Thornjag kör digital ocean13:29
Sebastia1Thornhar haft det länge så jag har fri-data13:30
=== Sebastia1Thorn is now known as SebastianThorn
Guest45845inte någon som har tipps till mig på mitt problem?18:34
MathisenGuest45845, vad för problem ?18:37
Guest45845efter massa testar så värka de inte bli så bra än18:39
Guest45845innan hade ja ju detta "sudo: must be setuid root"18:39
Guest45845sen har ja testat allt detta nedanför utan ok resultat18:39
Guest45845utan då har ja fått detta,18:39
Guest45845"sudo: /usr/lib/sudo/sudoers.so must be only be writable by owner18:39
Guest45845sudo: fatal error, unable to load plugins"18:39
Guest45845istället samma kommando "sudo apt-get update"18:39
Guest45845och ja har kört från "recovery  "root shell prompt"18:39
Guest45845vore tacksam om någon kanse vet hur ja kan göra och vilka kommandon skriv gärna pm eller18:39
Guest45845här i chatten och de ja råkade göra va ju att ja satte chown -R på /usr och chmod -R 777 /usr18:39
Guest45845å ja kommer aldrig göra om detta :) tackar på för hand18:39
Guest45845.18:39
Guest45845mount -o remount,rw /18:39
Guest45845mount --all18:39
Guest45845chown root:root /usr18:39
Guest45845chmod 4755 /usr18:39
Guest45845restart18:39
Guest45845.18:39
Guest45845mount -o remount,rw /18:39
Guest45845mount --all18:39
Guest45845chown root:root /usr/bin/sudo18:39
Guest45845chmod 4755 /usr/bin/sudo18:39
Guest45845restart18:39
Guest45845.18:39
Guest45845http://www.psychocats.net/ubuntu/fixsudo#recoverymode18:40
Guest45845.18:40
Guest45845chmod 4111 /usr/bin/sudo18:40
Guest45845chown root:root /usr/bin/sudo18:40
Guest45845MVH18:40
Mathisenwow..18:41
Guest45845oja vist är de kul hehe :)18:42
Mathisenså fi fixa "sudo: must be setuid root " problemet i recovery och nu får du "must be only be writable by owner"18:44
Mathisenså du18:44
Guest45845japp18:44
Mathisenchown root:root /usr/lib/sudo/sudoers.so18:44
Mathisenchmod 644 /usr/lib/sudo/sudoers.so18:44
Mathisenprova det18:45
AmozGuest45845, nästa gång, använd pastebin18:45
Amoz:)18:45
Guest45845okej18:45
Guest45845ska testa detta18:45
Guest45845hmm nu kan ja inte starta den i recovery mode :( den bara går för bi där18:46
Amozhåll ner shift-tangenten ?18:48
Amoztror det stoppar grub18:48
Guest45845ja dens ak göra de men nu bara går den vidare18:49
Guest45845aaa nu värka den ta de18:50
Guest45845Mathisen no den funkar inte dom cammandona häller får samma18:59
Mathisenls -l /usr/lib/sudo/sudoers.so19:00
Guest45845okej ska testa19:00
Mathisenbehöver veta vad det står19:00
Guest45845jupp 2 sec19:00
Mathisenhar du internet på den ?19:01
Guest45845jupp19:01
Mathisenföresten det va inget du behöver sudo19:01
Mathiseneller har du pastebinit installerat19:01
Guest45845inte va ja vet19:01
Mathisensäg va det står bara19:02
Guest45845-rwxrwxrwx 1 root root 185256 mar 12  2015 /usr/lib/sudo/sudoers.so19:03
Guest45845/usr/lib/sudo/sudoers.so19:03
Guest45845står de19:03
Mathisenpkexec chmod go-w /usr/lib/sudo/sudoers.so19:03
Guest45845de måste ja instalera pkexec19:03
Guest45845måste ja va inne som root för de?19:04
Guest45845ska testa de med19:04
Mathisenprova nu bara19:05
Mathiseninte i recovery19:05
Mathisenom du har det19:05
Guest45845ja testade rakt av19:06
Guest45845pkexec must be setuid root19:06
Guest45845fick ja då ska testa i recovery19:06
Guest45845finns de inget sätt att återställa hela usr på?19:06
Mathiseningen aning19:07
Amozbackups19:08
Mathisenlåter ju bra mycket lättare att bara köra om installationen19:08
Mathisentar ju inte länge19:08
Mathisenspara /home bara19:08
Mathiseneller har du något större på gång. på datorn ?19:08
Guest45845nja de sura är att de blev ju inte bara så på en utan på någon mera ubuntu server :(19:11
Guest45845så hade hopaps på slippa instalera om men de värka som de är de ända smidiga kvar19:11
Mathisenvad kör du på servern ?19:11
Guest45845lite java  saker men blir nog blåsa om allt så blir allt nytt å fint :)19:13
Mathisendåså :)19:13
Guest45845men vorke smidigt om de gick att fixa men men är man klåfingrig så är man :)19:14
Mathisenoch tyckte du sa att den "blev" en server.. så nu får du ju bara de du behöver och kanske till och med köra en bättre dist för dig19:14
Guest45845kommer aldrig göra om de ialla fall :)19:14
Guest45845nä de har altid varit en ubuntu server19:14
Amozbtrfs med automatiska snapshots så hade detta varit ett ickeproblem ;)19:15
Guest45845men ni ska ha ett stort tack för alla tipps19:15
Guest45845okej19:15
Guest45845känns som ja skulle behöva lära mig massa mera om detta :)19:15
Guest45845hehe19:16
Amozfinns mängder att lära :)19:18
Amozbara sätta igång19:18
Guest45845oja ja håller på :)19:19
Guest45845finns de något smidgt sätt att flytta filer mellan olika ubuntu servrar altså grafisk överföring?19:20
Mathisenproblem + leka runt är bra sätt att lära sig..19:20
Guest45845jupp19:20
Guest45845å detta kommer ja ju aldrig göra om hehe :)19:20
Mathisenjo använd sshfs19:21
Mathisensshfs = mountar en katalog via ssh var du vill19:21
Guest45845okej19:22
Guest45845ska kolla på det med19:22
AmozGuest45845, jag skulle rekommendera att lära dig rsync/scp19:23
Mathisensshfs USER@xxx.xxx.xxx.xxx:/mouten/på/din/server /detta/är din datore19:23
Mathisensen finns den där grafiskt för dig19:23
Guest45845okej ska goola detta å testa lite men 1000 tack för snabba svar å all hjälp :) måste fixa liet tills i morgon ha de gött alla men ja stannar online så ifall någon kommer på något så pma mig :)19:24
=== oGG_ is now known as oGG

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!