/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/25/#ubuntu-cat.txt

metallicmmm... Hi ha algú disponible per a un dubte sobre l'fdisk?22:33
metallicno? david_llamas hi ets? :)22:35
metallicVaig a sopar, l'exposo per si un cas22:36
metallicIntento operar sobre un dispositiu via l'fdisk, donar una taula de particions, crear i formatar les particions... Els canvis no semblen tenir efecte, almenys els programes «blkid» i «Gparted» no els reflecteixen22:38
metallicsabeu perquè? Em podeu dir perquè passa això?22:38
metallicmezod, em pots ajudar amb una qüestió?22:42
metallicIntento operar sobre un dispositiu via l'fdisk, donar una taula de particions, crear i formatar les particions... Els canvis no semblen tenir efecte, almenys els programes «blkid» i «Gparted» no els reflecteixen22:42

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!