/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/25/#ubuntu-no.txt

* dinkydau fjerna noen programmer i Lubuntu. pulseaudio og transmission16:49
dinkydauså forsvant musa16:49
dinkydauden er synlig16:49
dinkydaumen rører ikke på seg16:49
dinkydaunoen som vet hva jeg må gjøre for å få den tilbake?16:49
Mathiashvorfor fjernet du pulseaudio? <.<16:51
dinkydauden er ikke default i Lubuntu16:51
dinkydauden overstyrte alsamixer16:52
dinkydaudrev å prøvde å få lyd ut på hdmi til tv med alsamixer16:52
dinkydaumen tilbake til spørsmålet :p16:53
dinkydauMathias: vet du hva jeg må gjøre for å få musa tilbake?16:53
Mathiashar ikke peiling16:53
dinkydauCapsAdmin: vet du?16:54
CapsAdmindinkydau, høres ut som om du fjerna noe mere17:20
dinkydauCapsAdmin: ja17:26
dinkydaumen har ikke peiling på hva17:26
CapsAdminjeg vet egentlig ikke men sjekk om du har xinput17:28
dinkydaujepp det hadde jeg17:29
dinkydauxinput17:29
CapsAdminlaptop?17:29
dinkydaujepp17:30
CapsAdminkanskje du skrudde den av ved uhell?17:30
CapsAdminsånn fn + etellerannet17:30
CapsAdminmen mere vet jeg ikke. du kan prøve å spørre på #lubuntu17:31
dinkydauMathias:18:39
dinkydaumathias@HP-ProBook-4330s:~/libtorrent$ ./autogen.sh18:39
dinkydauaclocal...18:39
dinkydauaclocal not found18:39
dinkydauwhat to do? :318:39
Mathiashar du automake?18:40
dinkydaunop18:40
Mathiasthere's yer problem18:40
dinkydauer det noe jeg kan installere så jeg får automake, checkinstall og en hau andre ting man absolut trenger?18:41
Mathiasapt-get install automake build-essential18:41
RoyKog autoconf18:42
dinkydauhva hvis jeg kjøre apt-get install build-essential18:42
dinkydauuten "automake"18:42
dinkydaufår jeg fortsatt automake?18:42
dinkydauog andre ting18:43
Mathiastror ikke build-essential har automake som dep, så nei18:43
RoyKauto{make,conf} er vel ikke en del av build-essential, tror jeg18:43
Mathiasjeg tror den kommer opp som rec da18:43
Mathiassiden den smørja som regel installeres samtidig18:44
dinkydauMathias: jeg så litt igjennom linken din om rtorrent. men jeg tenkte å starte med å bare bruke rtorrent cli18:44
dinkydautil å starte med18:44
dinkydauså får jeg ta andre kompliserte ting senere :P18:45
Mathiasda kjører du bare på med rtorrent-steget :P18:46
dinkydauaight :)18:51
dinkydaumen da MÅ jeg ha libtorrent sant?18:51
Mathiasaye18:52
dinkydaufår da trenger jeg vell egentlig bare: apt-get install libtorrent, apt-get install rtorrent, og lage en config fil18:53
Mathiasrtorrent ligger nok i repoene, men bruker som regel å enten være utdatert eller ikke kompilert med de flagsene man vil ha18:53
dinkydauå det er alt :) ?18:53
Mathiasbare følg guiden18:53
dinkydauåja18:53
dinkydaumedre med clone git da18:53
RoyK(eller git clone)19:14
dinkydaugit clone mener jeg :P19:31

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!