/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/26/#ubuntu-nl.txt

Frank__contrast instellingen Lunbuntie werkt niet op een acer notebook15:09
Frank__iemand suggesties    alvast bedankt!15:10
Frank__Lubuntu15:11
=== selckin1 is now known as selckin
=== Sling_ is now known as Sling
TheEagerPadawanhmmm laptop blijft hangen bij on the init ramdisk :(18:09
lotuspsychjeTheEagerPadawan: installatie aan het doen? of een opstart18:10
TheEagerPadawanopstart18:10
lotuspsychjeTheEagerPadawan: raak je nog in grub?18:10
TheEagerPadawanvia c yes :)18:11
lotuspsychjeTheEagerPadawan: probeer eens vorige kernel ofzo18:11
lotuspsychjeTheEagerPadawan: op welke ubuntu versie zit je18:11
TheEagerPadawaneigenlijk ne kali box18:11
lotuspsychjelol18:11
lotuspsychjeTheEagerPadawan: dan weet je wellicht al wat we gaan zeggen hier18:12
TheEagerPadawan#kali-linux18:12
lotuspsychjeyep :p18:12
TheEagerPadawandat kanaal is dood18:14
TheEagerPadawanmomenteel toch18:14
rictooavond19:38

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!