/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/26/#ubuntu-no.txt

dinkydaumathias@HP-ProBook-4330s:~/qBittorrent$ auto-apt run ./configure13:02
dinkydauconfigure: error: Could not find qmake13:02
dinkydauhva er det jeg mangler?13:03
Mathiastrenger du qt4 eller qt5?13:03
Mathiasqt4-qmake eller qt5-qmake13:04
dinkydauMathias: litt usikker13:07
dinkydausjekk her: http://pastebin.com/k75vFvRA13:07
dinkydau14:04 < Mathias> qt4-qmake eller qt5-qmake13:07
dinkydaukansje jeg burde installere begge?13:07
dinkydauapt-get install qt4-make qt5-make13:08
dinkydauhva er det fornoe?13:08
dinkydauhmm ser ut som om jeg trenger begge13:09
dinkydaui den pastebin loggen13:09
Mathiasdu trenger qt513:30
dinkydauaight13:35
dinkydaufikk installert den :)13:35
dinkydaumen nå dukka det seff opp mer problemer..13:36
dinkydauhttp://pastebin.com/HwxayFT713:36
dinkydauconfigure: error: Package requirements (libtorrent-rasterbar >= 1.0.6) were not met:13:36
dinkydauRequested 'libtorrent-rasterbar >= 1.0.6' but version of libtorrent-rasterbar is 0.16.1313:36
dinkydauhmm13:36
dinkydauhvordan får jeg oppgradert den til 1.0.6 da?13:37
Mathiasda må du enten kompilere, eller slenge til en ppa13:38
dinkydauMathias: hvor finner jeg en ofisiell ubuntu libtorrent-rasterbar 1.0.6 ppa?13:44
dinkydauhmm13:49
dinkydaukansje hvis jeg installerer/kompilerer nyeste versjonen av libtorrent så får jeg den nyeste versjonen av libtorrent-rasterbar13:49
dinkydau:)13:49
dinkydauMathias13:59
dinkydauførstegang jeg tester checkinstall nå14:00
dinkydauMathias: har du peiling på hva som skjer her? http://pastebin.com/fAU38M2Z14:00
dinkydauskjer ingen ting når jeg har kompilert den å jeg skal lagre den som .deb med checkinstall14:01
dinkydauja det gikk dårlig.. :\14:20
dinkydaujeg kom videre14:20
dinkydaumen ingen deb ble lagret etter installasjon14:20
dinkydaubrb14:21

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!