/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/26/#ubuntu-vn.txt

=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
MrTuxHdb"đến đôi dép tổ ong để ngoài cửa còn mất nữa là CHỒNG".02:31
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
=== MrTuxHdb is now known as NanoTux
vubuntor139alo08:14
Stanley00!hi08:14
vubuntor139a chị cho e hỏi cách tạo bộ cài ubuntu trên usb chuẩn uefi? cảm ơn a c08:15
NoLiferbạn dùng unetbootin thôi08:16
vubuntor139chương trình unetbootin có cần phải format ổ đĩa trước không hay chương trình làm luôn ạ08:17
NoLiferkhông bạn ạ08:18
vubuntor139À, vậy phải format theo chuẩn nào vậy ạ08:19
NoLiferfat32 thôi08:19
vubuntor139dạ e cảm ơn08:20
vubuntor139Cho e hỏi sao diễn đàn Ubuntu VN ngưng cập nhật rồi, các bài viết chỉ đến Ubuntu 12 thôi?08:25
NoLiferbài viết trên wiki à bạn?08:26
vubuntor139Trong trang chủ, cũng chỉ thấy các thông tin cập nhật khá lâu rồi ạ08:27
NoLiferà08:27
NoLiferthế hệ trước của #ubuntu-vn tốt nghiệp năm 2011~201208:27
NoLifernên sau đó chả có ai cập nhập nữa08:27
NoLifer:)08:27
vubuntor139à ra vậy :)08:27
vubuntor139@Nolifer có phải admin ko ạ?08:28
NoLiferkhông08:29
* NoLifer là công nhân vệ sinh08:29
vubuntor139admin chuyên xóa bài cũ ạ :)08:31
NoLiferdạng thế08:31
NanoTuxNoLifer: có quyền gì đâu08:32
NanoTuxhữu danh vô thực08:32
vubuntor347Tạo usb rồi nhưng không boot được, a @NoLife link bài viết nào hướng dẫn chi tiết không a08:57
Stanley00vubuntor347: nó báo lỗi gì không bạn?08:57
vubuntor347không báo lỗi gì a ạ, đứng màn hình đen thôi08:59
Stanley00vubuntor347: vậy thôi bạn dùng win32image writer ghi usb thử xem, cái này sẽ xóa dữ liệu trên usb của bạn nhé09:00
vubuntor347thank a Stanley00, để e thử09:01
=== NanoTux is now known as MrTuxHdb
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
=== kivutar_ is now known as kivutar
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!