/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/27/#ubuntu-nl.txt

Isaakwie kan mij helpen?07:37
JanCIsaak: beste is als je je vraag stelt en dan wacht tot iemand die ziet die je kan helpen (kan even duren)07:43
JanCniemand weet of ze je kunnen helpen zonder de vraag te kennen  :)07:43
IsaakIk heb Gnome geïnstalleerd, en toen werd het aanmeldscherm anders. Nu heb ik Gnome verwijderd, maar het aanmeldscherm blijft. Hoe haal ik dit weg?07:44
JanCmisschien 'gdm' verwijderen en dan herstarten?07:47
JanCgdm is het standaard inlog-scherm voor GNOME; Ubuntu gebruikt normaal lightdm07:49
Isaakdank je, precies wat ik wilde weten.07:51
Mustangman1966Goedemorgen, binnenkort zijn er weer verkiezingen voor de Gemeenschapsraad, nu heb ik wel interesse, maar ik werk zeer onregelmatig en ben vaak 's avonds niet thuis voor eventuele vergaderingen. Zou dit een probleem zijn of zijn er andere oplossingen?12:06
TheEagerPadawanbackup van een linux machine is het intressant om naast de home folder verder nog zaken te backuppen?13:59
selckin/etc14:16
systeemTheEagerPadawan: dat hangt helemaal van je situatie en gebruik af14:30
lordievader^ dat, als je een web server draait kan /var/www ook interessant zijn voor een backup, om maar een voorbeeld te geven.14:32
TheEagerPadawanheb al backups van me /var/www14:33
TheEagerPadawandacht eerder aan /home folder volledig te backuppen14:34
TheEagerPadawanzodat ik firefox en thunderbird profile heb14:34
lordievader /home staat bij mij wel in de backup.14:34
TheEagerPadawanga eens moeten zien of nightly backups te doen14:36
TheEagerPadawankwestie van veiligheid14:36
lordievaderCron jobje?14:37
systeemheb je databases draaien?14:37
TheEagerPadawannope14:38
systeemdat scheelt alweer14:38
TheEagerPadawannu de vraag is wel als ik na de cloud backup of da me lijn breed genoeg zal zijn14:39
systeemandere services? (aangezien je /var/www backupt)14:39
TheEagerPadawanniet direct14:39
TheEagerPadawan.mozilla proberen te backup , kheb zogezegd de rechten niet14:53
systeemzou gewoon compleet /home pakken15:07
lordievaderSame here, is makkelijker ;)15:10
TheEagerPadawanhad ook dat idee15:15
TheEagerPadawanmaar kan blijkbaar geen toegang krijgen tot de . (hidden files)15:15
lordievaderHad je firefox/thunderbird ooit als root gedraait?15:16
lordievaderZonder sudo.15:16
TheEagerPadawannope maar khad wel een admin account15:16
systeemhoe "backup" je precies?15:19
TheEagerPadawaneens cli proberen15:19
TheEagerPadawanmet cp -r15:20
systeemvolledige commando, bedoel ik15:20
TheEagerPadawancp -r /media/ubuntu/<somelongstring>/home/pj/.mozilla /media/ubuntu/<somelongstring>15:27
TheEagerPadawanen toen werd het stil15:32
lordievaderTheEagerPadawan: Wat zijn de rechten op die mozilla folder?15:35
TheEagerPadawanhang on15:36
TheEagerPadawanzou kunnen zien voor een chmod15:37
TheEagerPadawanseems like root is owner15:39
TheEagerPadawanowner: user #100015:39
TheEagerPadawanaccess: create an delete files15:39
lordievaderDe folder is van root?15:42
TheEagerPadawanblijkbaar yes15:43
lordievaderDus je had ooit firefox/thunderbird als root opgestart ;)15:44
TheEagerPadawanniet dat ik me herinner15:45
TheEagerPadawanmaar wel natuurlijk geinstalleerd met sudo apt-get15:45
systeemnormaal zit /home in ... uh /home :)15:45
systeemwaarom nu in /media?15:46
TheEagerPadawanerm live cd :)15:51
TheEagerPadawandan kan je via /media aan je filesysteem15:51
systeemah vandaar15:58
systeemcheck vooral ook de rechten waar je naartoe kopieert15:59
systeemzou trouwens gewoon backuppen als root dan in dit geval15:59
TheEagerPadawanna wat gepruts sudo rechten verkregen16:11
TheEagerPadawancase closed ;)16:11
TheEagerPadawanwas tof om eens te doen ;)16:11
systeemmooi16:14
TheEagerPadawanprofiel van firefox terugzetten is wss gewoon cp'tje16:20
systeemdaarna ook de rechten goedzetten16:32
=== Philippe_1993 is now known as philippe
=== philippe is now known as philippe_1993
philippe_1993Hey18:58
lordievadero/18:59
rictoogoedenavond19:28
rictoois dit correct? "gisteren woonde je nog niet hier" "yesterday you did not live here yet" ?19:29
rictoooops, wrong chan19:29
=== innocuous_ is now known as innocuous

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!