/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/27/#ubuntu-tr.txt

NedStarkSelam günaydınlar ubuntu-tr!07:27
damascenegünaydın NedStark ☺07:28
NedStarkNasılsın damascene :)07:28
NedStarkgenymotion yaptım tek başıma :)07:29
damasceneiyim, sen nasılsın?07:29
NedStarkiyiyim sağol07:29
NedStarkKubuntu kurdum da ben07:29
damasceneçok iyi yaptın07:29
NedStarkkubuntunun tr resmi kanalı varmı07:29
NedStarkbirde burda chat kanalı varmı türklerin acaba07:29
damascenesadece #pyistanbul ve #istanbulhs var sanırım07:31
NedStarkkubuntunun mu07:31
damasceneyok python programing language ve hacker için07:32
NedStarkhackerlermi wooo07:33
NedStarkhacker olmak kadar güzel bir şey varmıdır acaba :)07:33
damascene#istanbulhs https://istanbulhs.org/wiki/07:34
f0undTitle: Istanbul Hackerspace (at istanbulhs.org)07:34
damasceneNedStark, ^07:34
NedStarkhacker ne demek ya ciddi anlamda hacker olmayı öğreten bir yer varmı kuruluş eğitim felan yoksa illegal mı07:35
damasceneNedStark, https://istanbulhs.org/wiki/hacker-nedir/07:36
f0undTitle: Istanbul Hackerspace (at istanbulhs.org)07:36
NedStarkbakacağım sağol07:37
damascenene demek07:39
NedStarkpc emulatörü kurdumda kasıyor benim pc özellikleri iyi dğeil07:46
NedStarkselamlar tekrardan10:15
NedStark_Selam ubuntu-tr!18:02
=== suigeneris is now known as Kartagis
=== Kartagis is now known as Guest79211
=== f0und is now known as 18VAAALPV
=== 18VAAALPV is now known as f0und

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!