/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/28/#ubuntu-no.txt

RoyKAndyOslo: ble en omstart av marvin her00:00
thiAstakk geirha :)00:06
thiAshmm00:06
thiAsmathias@HP-ProBook-4330s:~/irssi$ ./autogen.sh00:07
thiAsCreating help files...00:07
thiAsCreating ChangeLog...00:07
thiAsDocumentation: html -> txt...00:07
thiAs**Error**: No lynx or elinks present00:07
thiAsskjønner ikke hva jeg mangler00:07
Mathias No lynx or elinks present00:07
RoyKbare å installere00:08
thiAshjelper kansje å kjøre "apt-get build-dep irssi" ?00:09
thiAshmm00:11
thiAsdet hjalp ikke00:11
thiAsblir det da: "apt-get install lynx elinks"00:11
thiAs?00:11
geirhalynx-cur heter pakken med lynx i00:14
thiAshva med "elinks" ?00:14
geirhasamme navn på pakke og kommando00:16
geirhaDu trenger bare en av de00:16
RoyK(dem)00:16
thiAsså det holder med lynx-cur00:17
thiAsda trenger jeg ikke elinks?00:17
thiAsnice det funka00:19
thiAsjeg brukte:00:19
thiAs./autogen.sh00:19
thiAsauto-apt run ./configure00:19
thiAsmake00:19
thiAssudo checkinstall00:19
thiAsså har jeg deb fila00:20
thiAsman burde kansje alltid installere tarballer på den måten?00:20
geirhatja, checkinstall gjør mye gjetting. Er ikke alltid den gjetter riktig00:25
Mathiasog autogen er til pakkegenerering, like så greit å bare ./configure, make, make install00:29
Mathiasslipper man unna pakkestyret00:29
thiAsmen hvordan avinstallerer man noe man har installert med "make install" ?00:31
thiAsfor checkinstall trenger man bare kjøre "sudo dpkg -r"00:37
thiAsblir kansje mye værre å fjerne noe man har installert med "make install"00:37
dinkydauthiAs er tilbake som dinkydau01:37
dinkydauså hvordan fjerner man pakker som er installert med "make install"01:37
dinkydaubare nyskjerrig :p01:37
geirhaman kjører ''make uninstall'' og håper at den er implementert. Hvis du får "No such target", blir du nødt til å søke opp hver eneste lille fil som ble installert og fjerne manuelt06:59
RoyKgeirha: og hvis den er installert, håp at den er skrevet riktig og tar bort alt ;)12:02
RoyKs/installert/implementert/12:02
Mathiastrenger aldri avinstallere noe, hihi12:18
Mathiasbare å gjøre det motsatte av hva make install gjør12:18
RoyKbare reinstallere maskina hvert halvår? ;)12:18
Mathias 13:19:06 up 350 days, 22:48,  2 users,  load average: 0.12, 0.66, 1.7212:19
Mathiasdet er da ikke hvert halvår12:19
Mathiashihi12:19
Mathias15 dager igjen12:19
RoyK(og to år med bugs og glibc-feil som kan gi remote buffer overflow og sånt)12:22
RoyKnav-serveren vår driftes av uninett, jeg nevnte det vel...12:23
RoyKroysk@pil52-vk:~$ uptime  13:22:37 up 649 days, 45 min,  1 user,  load average: 0.91, 1.33, 1.3712:23
RoyKfremdeles på debian 7.7, så spørs om noen har gjort noe der for å oppgradere noe12:23
geirhadu får sende dem en e-post: «glemt noe?»12:52
RoyKgeirha: har gjort det12:56
RoyKmalin fikk opp raidet sitt igjen...12:59
RoyK/dev/mapper/raid-latte   15T  8.9T  5.7T  61% /raid12:59
RoyKstørste hjemmeraidet jeg har sett så langt ;)13:01
MathsterkRoyK: jeg vet om et par hjemmeraid på 60-ish tb14:34
AndyOsloRoyK: Bra at Malin fikk opp raid skitet til slutt14:39
RoyKMathsterk: eh?15:15
RoyKMathsterk: må være litt vanskelig å sikkerhetskopiere til skyløsninger ;)15:17

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!